Doanh nghiệp tại Huyện Tịnh Biên, An Giang

Huyện Tịnh Biên
 • HỢP TÁC XÃ DỆT THỔ CẨM KHOMER VĂN GIÁO
  Mã số thuế: 1602100028
  ấp Srây Skốth, Xã Văn Giáo, Huyện Tịnh Biên
  HỢP TÁC XÃ DỆT THỔ CẨM KHOMER VĂN GIÁO được thành lập vào ngày 2019-04-26 bởi ông/bà Lý THị DIễM HồNG . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Tịnh Biên , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602100028. HỢP TÁC XÃ DỆT THỔ CẨM KHOMER VĂN GIÁO với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH DN FRESH TỊNH BIÊN
  Mã số thuế: 1602099622
  Số 233, Tổ 02, Khóm Xuân Phú, Thị trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên
  CÔNG TY TNHH DN FRESH TỊNH BIÊN được thành lập vào ngày 2019-04-22 bởi ông/bà Lê Hồng Xuân . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Tịnh Biên , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602099622. CÔNG TY TNHH DN FRESH TỊNH BIÊN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu trừ gỗ, tre, nứa và động vật sống
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIẢI TRÍ ĐIỆN TỬ BIỂN XANH
  Mã số thuế: 1602094134
  Số 05, Tổ 23, Khóm Xuân Hòa, Thị trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên
  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIẢI TRÍ ĐIỆN TỬ BIỂN XANH được thành lập vào ngày 2019-02-26 bởi ông/bà Trương Mã Trí . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Tịnh Biên , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602094134. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIẢI TRÍ ĐIỆN TỬ BIỂN XANH với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VINH HỒNG QUÂN
  Mã số thuế: 1602093268
  Tổ 9, Khóm Xuân Hòa, Thị trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên
  CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VINH HỒNG QUÂN được thành lập vào ngày 2019-01-30 bởi ông/bà Lê Văn Vinh . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Tịnh Biên , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602093268. CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VINH HỒNG QUÂN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG HHD
  Mã số thuế: 1602092521
  Số 23, Tổ 3, Khóm 3, Thị trấn Chi Lăng, Huyện Tịnh Biên
  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG HHD được thành lập vào ngày 2019-01-18 bởi ông/bà Nguyễn Thái Dương . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Tịnh Biên , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602092521. CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG HHD với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LIÊU TÀI LỘC
  Mã số thuế: 1602092031
  Số 17 Phạm Hùng, Khóm 2, Tổ 1, Thị trấn Chi Lăng, Huyện Tịnh Biên
  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LIÊU TÀI LỘC được thành lập vào ngày 2019-01-15 bởi ông/bà Bùi Thanh Liêu . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Tịnh Biên , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602092031. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LIÊU TÀI LỘC với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • CÔNG TY TNHH XNK THÁI MINH CƯỜNG
  Mã số thuế: 1602091912
  Tổ 1, Khóm Sơn Đông, Thị trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên
  CÔNG TY TNHH XNK THÁI MINH CƯỜNG được thành lập vào ngày 2019-01-12 bởi ông/bà Nguyễn Văn Cường . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Tịnh Biên , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602091912. CÔNG TY TNHH XNK THÁI MINH CƯỜNG với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP VẠN PHÁT LỘC
  Mã số thuế: 1602091662
  Số 40/1, ấp Đông Hưng, Xã Nhơn Hưng, Huyện Tịnh Biên
  CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP VẠN PHÁT LỘC được thành lập vào ngày 2019-01-10 bởi ông/bà Huỳnh Thị Mối . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Tịnh Biên , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602091662. CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP VẠN PHÁT LỘC với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn chuyên doanh chưa được phân vào đâu
 • TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT TỊNH BIÊN
  Mã số thuế: 1602090309
  154, đường Trà Sư, khóm Hòa Hưng, Thị trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên
  TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT TỊNH BIÊN được thành lập vào ngày 2018-12-28 bởi ông/bà Huỳnh Văn Tiền . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Tịnh Biên , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602090309. TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT TỊNH BIÊN với kinh nghiệm 3 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT TỊNH BIÊN
  Mã số thuế: 1602090517
  154, đường Trà Sư, khóm Hòa Hưng, Thị trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên
  TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT TỊNH BIÊN được thành lập vào ngày 2018-12-28 bởi ông/bà Huỳnh Văn Tiền . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Tịnh Biên , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602090517. TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT TỊNH BIÊN với kinh nghiệm 3 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT TỊNH BIÊN
  Mã số thuế: 1602090281
  154, đường Trà Sư, khóm Hòa Hưng, Thị trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên
  TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT TỊNH BIÊN được thành lập vào ngày 2018-12-28 bởi ông/bà Huỳnh Văn Tiền . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Tịnh Biên , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602090281. TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT TỊNH BIÊN với kinh nghiệm 3 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT TỊNH BIÊN
  Mã số thuế: 1602090475
  154, đường Trà Sư, khóm Hòa Hưng, Thị trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên
  TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT TỊNH BIÊN được thành lập vào ngày 2018-12-28 bởi ông/bà Huỳnh Văn Tiền . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Tịnh Biên , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602090475. TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT TỊNH BIÊN với kinh nghiệm 3 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG LẠC
  Mã số thuế: 1602090179
  Số 115, Đường Trà Sư, Khóm Sơn Đông, Thị trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên
  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG LẠC được thành lập vào ngày 2018-12-27 bởi ông/bà ôn Kim Lạc . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Tịnh Biên , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602090179. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG LẠC với kinh nghiệm 3 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ THANH TOÀN
  Mã số thuế: 1602087105
  Tổ 03, ấp Tân Thành, Xã Tân Lập, Huyện Tịnh Biên
  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ THANH TOÀN được thành lập vào ngày 2018-12-06 bởi ông/bà Bùi Văn Hiển . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Tịnh Biên , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602087105. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ THANH TOÀN với kinh nghiệm 3 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá
 • HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ ĐƯỜNG THỐT NỐT NHƠN HƯNG
  Mã số thuế: 1602086038
  Tổ 3. ấp Tây Hưng, Xã Nhơn Hưng, Huyện Tịnh Biên
  HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ ĐƯỜNG THỐT NỐT NHƠN HƯNG được thành lập vào ngày 2018-11-21 bởi ông/bà Lê THị HIềN . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Tịnh Biên , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602086038. HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ ĐƯỜNG THỐT NỐT NHƠN HƯNG với kinh nghiệm 3 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY STERLING AND WILSON PRIVATE LIMITED
  Mã số thuế: 1602085796
  Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên
  CÔNG TY STERLING AND WILSON PRIVATE LIMITED được thành lập vào ngày 2018-11-16 bởi ông/bà EASWARA PILLAI SIVARAMA PILLAI . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Cục Thuế Tỉnh An Giang , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602085796. CÔNG TY STERLING AND WILSON PRIVATE LIMITED với kinh nghiệm 3 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM DUNG TỊNH BIÊN
  Mã số thuế: 1602083566
  Tổ 3, ấp Phú Tâm, Xã An Phú, Huyện Tịnh Biên
  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM DUNG TỊNH BIÊN được thành lập vào ngày 2018-10-20 bởi ông/bà Nguyễn Văn Tuốt . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Tịnh Biên , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602083566. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM DUNG TỊNH BIÊN với kinh nghiệm 3 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn chuyên doanh chưa được phân vào đâu
 • DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG KIỀU NHÂN
  Mã số thuế: 1602083492
  Tổ 3, ấp Voi I, Xã Núi Voi, Huyện Tịnh Biên
  DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG KIỀU NHÂN được thành lập vào ngày 2018-10-19 bởi ông/bà Ngô Thị Kiều . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Tịnh Biên , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602083492. DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG KIỀU NHÂN với kinh nghiệm 3 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒA KIỀU
  Mã số thuế: 1602083439
  Tổ 10, ấp Tân Thành, Xã Tân Lập, Huyện Tịnh Biên
  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒA KIỀU được thành lập vào ngày 2018-10-18 bởi ông/bà Nguyễn Thị Diễm Kiều . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Tịnh Biên , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602083439. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒA KIỀU với kinh nghiệm 3 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH MTV VÂT LIỆU XÂY DỰNG CÁT PHÚ TÂN
  Mã số thuế: 1602083118
  Tổ 08, khóm Sơn Đông, Thị trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên
  CÔNG TY TNHH MTV VÂT LIỆU XÂY DỰNG CÁT PHÚ TÂN được thành lập vào ngày 2018-10-11 bởi ông/bà Hùng Trọng Phú . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Tịnh Biên , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602083118. CÔNG TY TNHH MTV VÂT LIỆU XÂY DỰNG CÁT PHÚ TÂN với kinh nghiệm 3 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Phó tổng giám đốc Tân Hiệp Phát, Trần Uyên Phương kể việc đầu tiên làm là...

Nhà máy sữa Driftwood của Vinamilk vừa ủng hộ 23.000 lít sữa hỗ trợ người dân Los Angeles gặp khó khăn do...

75 doanh nghiệp trả Ngân hàng Nhà nước giấy chứng nhận sản xuất vàng trang sức, trong đó 6 trường hợp thực...

0.16792 sec| 2287.734 kb