Doanh nghiệp tại Kiên Giang

 • DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GARAGE THANH TUẤN
  Mã số thuế: 1702160528
  Số 616 đường Lâm Quang Ky, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá
  DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GARAGE THANH TUẤN được thành lập vào ngày 2019-04-23 bởi ông/bà Trương Văn Nhàn . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Thành phố Rạch Giá , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702160528. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GARAGE THANH TUẤN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH SINH THÁI THIÊN QUỐC
  Mã số thuế: 1702160415
  Lô 16, căn số 4, khu dân cư An Bình, Phường An Bình, Thành phố Rạch Giá
  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH SINH THÁI THIÊN QUỐC được thành lập vào ngày 2019-04-22 bởi ông/bà Tô Hoàng Thông . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Thành phố Rạch Giá , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702160415. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH SINH THÁI THIÊN QUỐC với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÊ MINH BẰNG
  Mã số thuế: 1702160366
  Số 65 đường Nguyễn An Ninh, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá
  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÊ MINH BẰNG được thành lập vào ngày 2019-04-20 bởi ông/bà Lê Minh Bằng . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Thành phố Rạch Giá , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702160366. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÊ MINH BẰNG với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC HẢI SẢN KIM TUYỀN
  Mã số thuế: 1702160292
  Lô 14 căn 14 Nguyễn Hùng Sơn, khu phố 2, Phường Vĩnh Thanh Vân, Thành phố Rạch Giá
  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC HẢI SẢN KIM TUYỀN được thành lập vào ngày 2019-04-19 bởi ông/bà Phạm Thị Tuyết . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Thành phố Rạch Giá , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702160292. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC HẢI SẢN KIM TUYỀN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DPQ GROUP
  Mã số thuế: 1702160327
  Thửa đất số 6, tờ bản đồ số 11, Tổ 16, khu phố 10, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc
  CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DPQ GROUP được thành lập vào ngày 2019-04-23 bởi ông/bà Nguyễn Văn Tiếp . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Cục Thuế Tỉnh Kiên Giang , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702160327. CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DPQ GROUP với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRẦN BÁ NHẪN
  Mã số thuế: 1702160535
  Số 52 đường Mạc Cửu, khu phố 04, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc
  CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRẦN BÁ NHẪN được thành lập vào ngày 2019-04-23 bởi ông/bà Trần Bá Nhẫn . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Phú Quốc , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702160535. CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRẦN BÁ NHẪN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
 • CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO XANH ĐẢO NGỌC
  Mã số thuế: 1702160567
  Thửa đất số 30, tờ bản đồ số 1, tổ 1, ấp Dương Tơ, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc
  CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO XANH ĐẢO NGỌC được thành lập vào ngày 2019-04-23 bởi ông/bà Nguyễn Thanh Hải . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Phú Quốc , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702160567. CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO XANH ĐẢO NGỌC với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHÀ XANH CITY
  Mã số thuế: 1702160510
  Thửa đất số 30, tờ bản đồ số 1, tổ 1, ấp Dương Tơ, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc
  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHÀ XANH CITY được thành lập vào ngày 2019-04-23 bởi ông/bà Trần Văn Nam . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Phú Quốc , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702160510. CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHÀ XANH CITY với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH ĐĂNG QUANG
  Mã số thuế: 1702160197
  Lô 3, 18, Khu dân cư Bến xe tỉnh, Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện Châu Thành
  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH ĐĂNG QUANG được thành lập vào ngày 2019-04-18 bởi ông/bà Nguyễn Minh Hiếu . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Châu Thành , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702160197. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH ĐĂNG QUANG với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LẠC CẢNG
  Mã số thuế: 1702160013
  Số 290, ấp Minh Phong, Xã Bình An, Huyện Châu Thành
  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LẠC CẢNG được thành lập vào ngày 2019-04-17 bởi ông/bà Lưu Phong Trường . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Châu Thành , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702160013. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LẠC CẢNG với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH RƯỢU BÀN ĐÀO
  Mã số thuế: 1702158014
  Số 785, Quốc lộ 80, ấp Phước Lợi, Xã Mong Thọ B, Huyện Châu Thành
  CÔNG TY TNHH RƯỢU BÀN ĐÀO được thành lập vào ngày 2019-03-27 bởi ông/bà Nguyễn Bình . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Châu Thành , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702158014. CÔNG TY TNHH RƯỢU BÀN ĐÀO với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN RÙA VÀNG
  Mã số thuế: 1702157613
  Số 1169/2 ấp Phước Hòa, Xã Mong Thọ B, Huyện Châu Thành
  CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN RÙA VÀNG được thành lập vào ngày 2019-03-25 bởi ông/bà Nguyễn Văn Bảo . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Châu Thành , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702157613. CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN RÙA VÀNG với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUỲNH NGỌC THÔNG
  Mã số thuế: 1702160503
  Số 211, quốc lộ 80, tổ 20, khu phố Ngã Ba, Thị trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương
  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUỲNH NGỌC THÔNG được thành lập vào ngày 2019-04-23 bởi ông/bà Huỳnh Ngọc Thông . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Kiên Lương , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702160503. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUỲNH NGỌC THÔNG với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa
 • CÔNG TY TNHH HIỆP BÌNH KHÁNH
  Mã số thuế: 1702159917
  Thửa đất số 105, 112, ấp Tà Săng, Xã Dương Hòa, Huyện Kiên Lương
  CÔNG TY TNHH HIỆP BÌNH KHÁNH được thành lập vào ngày 2019-04-16 bởi ông/bà Nguyễn Duy Khánh . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Kiên Lương , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702159917. CÔNG TY TNHH HIỆP BÌNH KHÁNH với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn thực phẩm
 • CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THỦY SẢN TỐ LOAN
  Mã số thuế: 1702156916
  Thửa số 837, A, tờ bản đồ số 11, ấp Bình Đông, Xã Bình An, Huyện Kiên Lương
  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THỦY SẢN TỐ LOAN được thành lập vào ngày 2019-03-15 bởi ông/bà Cao Thị Tố Loan . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Kiên Lương , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702156916. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THỦY SẢN TỐ LOAN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
 • DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU BÌNH ĐÔNG
  Mã số thuế: 1702156810
  Tổ 8, ấp Bình Đông, Xã Bình An, Huyện Kiên Lương
  DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU BÌNH ĐÔNG được thành lập vào ngày 2019-03-15 bởi ông/bà Nguyễn Văn Bá . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Kiên Lương , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702156810. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU BÌNH ĐÔNG với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THIÊN THƯỢNG HẢI
  Mã số thuế: 1702159988
  Số 760, Quốc Lộ 80, Tổ 12, ấp Số 8, Xã Sơn Kiên, Huyện Hòn Đất
  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THIÊN THƯỢNG HẢI được thành lập vào ngày 2019-04-17 bởi ông/bà Cao Văn Dũng . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Hòn Đất , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702159988. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THIÊN THƯỢNG HẢI với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THỦY LỢI THIÊN ÂN PHÚC
  Mã số thuế: 1702158367
  Số 195, tổ 12, khu phố Tri Tôn, Thị trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất
  CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THỦY LỢI THIÊN ÂN PHÚC được thành lập vào ngày 2019-04-01 bởi ông/bà Huỳnh Thị Cẩm Tiên . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Hòn Đất , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702158367. CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THỦY LỢI THIÊN ÂN PHÚC với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRUNG AN PHÁT
  Mã số thuế: 1702158448
  Số 666, tổ 1, ấp Sơn Bình, Xã Nam Thái Sơn, Huyện Hòn Đất
  CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRUNG AN PHÁT được thành lập vào ngày 2019-04-01 bởi ông/bà Lê Thị Cầu . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Hòn Đất , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702158448. CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRUNG AN PHÁT với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG NHƯ TOÁN
  Mã số thuế: 1702158247
  Số 40/2, tổ 8, ấp Vạn Thanh, Xã Thổ Sơn, Huyện Hòn Đất
  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG NHƯ TOÁN được thành lập vào ngày 2019-03-29 bởi ông/bà Nguyễn Văn Đen . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Hòn Đất , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702158247. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG NHƯ TOÁN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN GIANG TUẤN THÀNH
  Mã số thuế: 1702160542
  Tổ 5, ấp Bến Nhứt, Xã Long Thạnh, Huyện Giồng Riềng
  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN GIANG TUẤN THÀNH được thành lập vào ngày 2019-04-23 bởi ông/bà Giang Phong . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Giồng Riềng , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702160542. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN GIANG TUẤN THÀNH với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá
 • CÔNG TY TNHH NHẤT LỤC BÁT
  Mã số thuế: 1702159473
  Số 10, tổ 10, khu phố 3, Thị trấn Giồng Riềng, Huyện Giồng Riềng
  CÔNG TY TNHH NHẤT LỤC BÁT được thành lập vào ngày 2019-04-10 bởi ông/bà Huỳnh Nguyễn Tấn Đạt . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Giồng Riềng , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702159473. CÔNG TY TNHH NHẤT LỤC BÁT với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG LẬP TIẾN PHÁT
  Mã số thuế: 1702158303
  Số 19, khu phố 6, Thị trấn Giồng Riềng, Huyện Giồng Riềng
  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG LẬP TIẾN PHÁT được thành lập vào ngày 2019-04-01 bởi ông/bà Nguyễn Văn Bền . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Giồng Riềng , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702158303. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG LẬP TIẾN PHÁT với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NÔNG DÂN TIẾN PHÁT
  Mã số thuế: 1702157444
  348A Danh Thợi, Xã Vĩnh Phú, Huyện Giồng Riềng
  HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NÔNG DÂN TIẾN PHÁT được thành lập vào ngày 2019-03-22 bởi ông/bà Danh Bình . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Giồng Riềng , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702157444. HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NÔNG DÂN TIẾN PHÁT với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
 • CÔNG TY TNHH NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT HOA SEN
  Mã số thuế: 1702149771
  Tỉnh lộ 28, khu phố 3, Phường Pháo Đài, Thành phố Hà Tiên
  CÔNG TY TNHH NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT HOA SEN được thành lập vào ngày 2018-12-25 bởi ông/bà Huỳnh Trí Tín . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục thuế Thành phố Hà Tiên , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702149771. CÔNG TY TNHH NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT HOA SEN với kinh nghiệm 3 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
 • CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KHA BÙI
  Mã số thuế: 1702142744
  Thửa đất số 307, tờ bản đồ số 09, ấp Mỹ Lộ, Xã Mỹ Đức, Thị xã Hà Tiên
  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KHA BÙI được thành lập vào ngày 2018-10-18 bởi ông/bà Bùi Anh Kha . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục thuế Thị xã Hà Tiên , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702142744. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KHA BÙI với kinh nghiệm 3 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ KHA BÙI
  Mã số thuế: 1702142751
  Thửa đất số 307, tờ bản đồ số 09, ấp Mỹ Lộ, Xã Mỹ Đức, Thị xã Hà Tiên
  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ KHA BÙI được thành lập vào ngày 2018-10-18 bởi ông/bà Bùi Anh Kha . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục thuế Thị xã Hà Tiên , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702142751. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ KHA BÙI với kinh nghiệm 3 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU GỖ KHA BÙI
  Mã số thuế: 1702142769
  Thửa đất số 307, tờ bản đồ số 09, ấp Mỹ Lộ, Xã Mỹ Đức, Thị xã Hà Tiên
  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU GỖ KHA BÙI được thành lập vào ngày 2018-10-18 bởi ông/bà Bùi Anh Kha . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục thuế Thị xã Hà Tiên , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702142769. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU GỖ KHA BÙI với kinh nghiệm 3 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN LÂM KHANG
  Mã số thuế: 1702155905
  Số 23, ấp Tân An, Xã Tân Hiệp B, Huyện Tân Hiệp
  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN LÂM KHANG được thành lập vào ngày 2019-03-07 bởi ông/bà Nguyễn Văn Rơ . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Tân Hiệp , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702155905. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN LÂM KHANG với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐÔNG AN
  Mã số thuế: 1702153496
  Số 119 khu phố Đông An, Thị trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp
  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐÔNG AN được thành lập vào ngày 2019-01-28 bởi ông/bà Huỳnh Văn Bi . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Tân Hiệp , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702153496. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐÔNG AN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
 • CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHÚC XUÂN AN KHANG
  Mã số thuế: 1702152118
  Sô� nha� 100, tô� 3, â�p Đông ThoÊ, Xã Thạnh Trị, Huyện Tân Hiệp
  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHÚC XUÂN AN KHANG được thành lập vào ngày 2019-01-16 bởi ông/bà Tha�I Hô�Ng Xuyến . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Tân Hiệp , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702152118. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHÚC XUÂN AN KHANG với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGỌC THIÊN PHÚ
  Mã số thuế: 1702152100
  97/12 tổ 6, ấp Đông Thọ, Xã Thạnh Trị, Huyện Tân Hiệp
  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGỌC THIÊN PHÚ được thành lập vào ngày 2019-01-16 bởi ông/bà Phan Thành Thái . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Tân Hiệp , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702152100. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGỌC THIÊN PHÚ với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
 • DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN VĂN SO EM
  Mã số thuế: 1702159963
  Tổ 15, ấp Kim Quy B, Xã Vân Khánh, Huyện An Minh
  DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN VĂN SO EM được thành lập vào ngày 2019-04-17 bởi ông/bà Nguyễn Văn So Em . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện An Minh , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702159963. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN VĂN SO EM với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƠ THIỆN
  Mã số thuế: 1702155292
  Số 19, tổ 3, ấp 11A, Xã Đông Hưng B, Huyện An Minh
  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƠ THIỆN được thành lập vào ngày 2019-03-04 bởi ông/bà Trần Minh Thơ . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện An Minh , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702155292. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƠ THIỆN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯƠNG VŨ
  Mã số thuế: 1702152164
  Tổ 1, khu phố 3, Thị trấn Thứ Mười Một, Huyện An Minh
  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯƠNG VŨ được thành lập vào ngày 2019-01-16 bởi ông/bà Nguyễn Văn Việt . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện An Minh , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702152164. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯƠNG VŨ với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ -CCT AN MINH
  Mã số thuế: 1702151770
  Khu Phố II, Thị trấn Thứ Mười Một, Huyện An Minh
  TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ -CCT AN MINH được thành lập vào ngày 2019-01-11 bởi ông/bà Trần Hoàng Thành . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện An Minh , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702151770. TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ -CCT AN MINH với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • HỘI NGƯỜI CAO TUỔI HUYỆN AN BIÊN
  Mã số thuế: 1702160454
  Khu phố 3, Thị trấn Thứ Ba, Huyện An Biên
  HỘI NGƯỜI CAO TUỔI HUYỆN AN BIÊN được thành lập vào ngày 2019-04-22 bởi ông/bà Trần Kiều Oanh . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện An Biên , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702160454. HỘI NGƯỜI CAO TUỔI HUYỆN AN BIÊN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
 • CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÁI DƯƠNG
  Mã số thuế: 1702160221
  Số nhà 94, Khu phố 3, Thị trấn Thứ Ba, Huyện An Biên
  CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÁI DƯƠNG được thành lập vào ngày 2019-04-19 bởi ông/bà Nguyễn Minh Thái . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện An Biên , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702160221. CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÁI DƯƠNG với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Cho thuê xe có động cơ
 • CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG NGÂN LONG
  Mã số thuế: 1702153506
  Số 358, khu phố 5, Thị trấn Thứ Ba, Huyện An Biên
  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG NGÂN LONG được thành lập vào ngày 2019-01-28 bởi ông/bà Nguyễn Thành Long . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện An Biên , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702153506. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG NGÂN LONG với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÚY MINH ÂN
  Mã số thuế: 1702153513
  Tổ 5, khu phố 3, Thị trấn Thứ Ba, Huyện An Biên
  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÚY MINH ÂN được thành lập vào ngày 2019-01-28 bởi ông/bà Nguyễn Trần Xuân Minh . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện An Biên , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702153513. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÚY MINH ÂN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH LÂM THÀNH ĐÔ
  Mã số thuế: 1702158254
  Tổ 5, ấp An Thọ, Xã Định An, Huyện Gò Quao
  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH LÂM THÀNH ĐÔ được thành lập vào ngày 2019-03-29 bởi ông/bà Nguyễn Sin Cô . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Gò Quao , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702158254. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH LÂM THÀNH ĐÔ với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH SONG VY PHÁT
  Mã số thuế: 1702156458
  Tổ 3, khu phố Phước Hưng 1, Thị trấn Gò Quao, Huyện Gò Quao
  CÔNG TY TNHH SONG VY PHÁT được thành lập vào ngày 2019-03-12 bởi ông/bà Dương Quốc Hải . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Gò Quao , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702156458. CÔNG TY TNHH SONG VY PHÁT với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÚA GẠO THUẬN THÀNH PHÁT
  Mã số thuế: 1702154002
  Thửa đất số 339H, 339K, tờ bản đồ số 4, Quốc lộ 61, tổ 5, ấp, Xã Định An, Huyện Gò Quao
  DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÚA GẠO THUẬN THÀNH PHÁT được thành lập vào ngày 2019-02-14 bởi ông/bà Huỳnh Thị Kim Chi . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Gò Quao , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702154002. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÚA GẠO THUẬN THÀNH PHÁT với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu trừ gỗ, tre, nứa và động vật sống
 • CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIM SONG TRANG
  Mã số thuế: 1702153760
  Số 39, ấp Thắng Lợi, Xã Vĩnh Thắng, Huyện Gò Quao
  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIM SONG TRANG được thành lập vào ngày 2019-01-31 bởi ông/bà Phạm Hoàng Khởi . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Gò Quao , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702153760. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIM SONG TRANG với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu trừ gỗ, tre, nứa và động vật sống
 • CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG TIẾN TOÀN VIỆT
  Mã số thuế: 1702156433
  Số 277 ấp Kinh IIA, Xã Tân Thuận, Huyện Vĩnh Thuận
  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG TIẾN TOÀN VIỆT được thành lập vào ngày 2019-03-13 bởi ông/bà Phạm Chí Nhớ . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Vĩnh Thuận , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702156433. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG TIẾN TOÀN VIỆT với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT VĨNH THUẬN
  Mã số thuế: 1702151393
  Khu phố Vĩnh Đông 2, Thị trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận
  TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT VĨNH THUẬN được thành lập vào ngày 2019-01-08 bởi ông/bà Nguyễn Văn Quốc . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Vĩnh Thuận , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702151393. TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT VĨNH THUẬN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT VĨNH THUẬN
  Mã số thuế: 1702151403
  Khu phố Vĩnh Đông 2, Thị trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận
  TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT VĨNH THUẬN được thành lập vào ngày 2019-01-08 bởi ông/bà Nguyễn Văn Quốc . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Vĩnh Thuận , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702151403. TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT VĨNH THUẬN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT VĨNH THUẬN
  Mã số thuế: 1702151410
  Khu phố Vĩnh Đông 2, Thị trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận
  TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT VĨNH THUẬN được thành lập vào ngày 2019-01-08 bởi ông/bà Nguyễn Văn Quốc . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Vĩnh Thuận , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702151410. TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT VĨNH THUẬN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN U MINH THƯỢNG
  Mã số thuế: 1702160020
  ấp Công Sự, Xã An Minh Bắc, Huyện U Minh Thượng
  BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN U MINH THƯỢNG được thành lập vào ngày 2019-04-17 bởi ông/bà Nguyễn Đình Lục . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện U Minh Thượng , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702160020. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN U MINH THƯỢNG với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG TẤN PHÁT MINH THUẬN
  Mã số thuế: 1702159787
  Tổ 11, ấp Chống Mỹ, Xã Minh Thuận, Huyện U Minh Thượng
  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG TẤN PHÁT MINH THUẬN được thành lập vào ngày 2019-04-13 bởi ông/bà Nguyễn Văn Miều . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện U Minh Thượng , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702159787. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG TẤN PHÁT MINH THUẬN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ CẨM CHÂU
  Mã số thuế: 1702159709
  Thửa đất 1206, tờ bản đồ số 11, ấp Công Sự, Xã An Minh Bắc, Huyện U Minh Thượng
  CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ CẨM CHÂU được thành lập vào ngày 2019-04-11 bởi ông/bà Nguyễn Đăng Khoa . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện U Minh Thượng , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702159709. CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ CẨM CHÂU với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG ỬNG
  Mã số thuế: 1702159321
  Số 40 ấp Lô 12, Xã Vĩnh Hòa, Huyện U Minh Thượng
  DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG ỬNG được thành lập vào ngày 2019-04-08 bởi ông/bà Trần Văn ửng . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện U Minh Thượng , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702159321. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG ỬNG với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH HUỲNH HUA
  Mã số thuế: 1702158279
  Tổ 2, ấp Củ Tron, Xã An Sơn, Huyện Kiên Hải
  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH HUỲNH HUA được thành lập vào ngày 2019-03-30 bởi ông/bà Huỳnh Thị Mộng Oanh . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Kiên HảI , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702158279. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH HUỲNH HUA với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIÊN HỒNG PHÚ
  Mã số thuế: 1702153785
  Số 180, ấp 2, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải
  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIÊN HỒNG PHÚ được thành lập vào ngày 2019-02-01 bởi ông/bà Huỳnh Thúy Hồng . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Kiên HảI , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702153785. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIÊN HỒNG PHÚ với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn thực phẩm
 • TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT KIÊN HẢI
  Mã số thuế: 1702152372
  ấp I, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải
  TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT KIÊN HẢI được thành lập vào ngày 2019-01-17 bởi ông/bà Nguyễn Thanh Tâm . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Kiên HảI , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702152372. TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT KIÊN HẢI với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT-CCT KIÊN HẢI
  Mã số thuế: 1702152397
  ấp I, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải
  TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT-CCT KIÊN HẢI được thành lập vào ngày 2019-01-17 bởi ông/bà Nguyễn Thanh Tâm . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Kiên HảI , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702152397. TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT-CCT KIÊN HẢI với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • HỢP TÁC XÃ NÔNG DÂN TRÀM TRỔI
  Mã số thuế: 1702161031
  Số 78, tổ 9, ấp Tràm Trổi, Xã Vĩnh Điều, Huyện Giang Thành
  HỢP TÁC XÃ NÔNG DÂN TRÀM TRỔI được thành lập vào ngày 2019-04-26 bởi ông/bà Nguyễn Văn Vi . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Giang Thành , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702161031. HỢP TÁC XÃ NÔNG DÂN TRÀM TRỔI với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Hoạt động dịch vụ nông nghiệp
 • CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM NGHIỆP PHÚ VINH
  Mã số thuế: 1702154651
  Tổ 1, ấp Rạch Dứa, Xã Phú Mỹ, Huyện Giang Thành
  CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM NGHIỆP PHÚ VINH được thành lập vào ngày 2019-02-25 bởi ông/bà Trang Thành Vinh . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Giang Thành , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702154651. CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM NGHIỆP PHÚ VINH với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HOÀNG VƯƠNG
  Mã số thuế: 1702151650
  Tô� 4, â�p Kha�nh Ho�a, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành
  CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HOÀNG VƯƠNG được thành lập vào ngày 2019-01-10 bởi ông/bà Ngô ThiÊ Kiê�U Giang . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Giang Thành , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702151650. CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HOÀNG VƯƠNG với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TƯỜNG LÂM
  Mã số thuế: 1702150752
  ấp Đồng Cơ, Xã Vĩnh Phú, Huyện Giang Thành
  CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TƯỜNG LÂM được thành lập vào ngày 2019-01-04 bởi ông/bà Nguyễn Văn Lượm . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Giang Thành , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1702150752. CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TƯỜNG LÂM với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...

Phó tổng giám đốc Tân Hiệp Phát, Trần Uyên Phương kể việc đầu tiên làm là...

Nhà máy sữa Driftwood của Vinamilk vừa ủng hộ 23.000 lít sữa hỗ trợ người dân Los Angeles gặp khó khăn do...

75 doanh nghiệp trả Ngân hàng Nhà nước giấy chứng nhận sản xuất vàng trang sức, trong đó 6 trường hợp thực...

0.04814 sec| 3157.219 kb