Doanh nghiệp tại Quảng Nam

 • CÔNG TY TNHH NỘI THẤT NGUYỄN PHONG
  Mã số thuế: 4001177790
  04 Trần Quang Diệu, Phường An Sơn, Thành phố Tam Kỳ
  CÔNG TY TNHH NỘI THẤT NGUYỄN PHONG được thành lập vào ngày 2019-04-19 bởi ông/bà Phan Ngọc Phong . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Thành phố Tam Kỳ , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001177790. CÔNG TY TNHH NỘI THẤT NGUYỄN PHONG với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÚ TRUNG TÍN QUẢNG NAM
  Mã số thuế: 4001177624
  Thôn Thăng Tân, Xã Tam Thăng, Thành phố Tam Kỳ
  CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÚ TRUNG TÍN QUẢNG NAM được thành lập vào ngày 2019-04-18 bởi ông/bà Phạm Minh Hùng . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Thành phố Tam Kỳ , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001177624. CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÚ TRUNG TÍN QUẢNG NAM với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NICE HOUSE
  Mã số thuế: 4001177582
  Lô 08B Nguyễn Phúc Chu, Phường Hòa Thuận, Thành phố Tam Kỳ
  CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NICE HOUSE được thành lập vào ngày 2019-04-18 bởi ông/bà Lương Quốc Vương . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Thành phố Tam Kỳ , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001177582. CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NICE HOUSE với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP VŨ GIA
  Mã số thuế: 4001177695
  114 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ
  CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP VŨ GIA được thành lập vào ngày 2019-04-18 bởi ông/bà Phạm Ngọc Vũ . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Thành phố Tam Kỳ , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001177695. CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP VŨ GIA với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WINAMES
  Mã số thuế: 4001178226
  328 Lý Thường Kiệt, Phường Tân An, Thành phố Hội An
  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WINAMES được thành lập vào ngày 2019-04-25 bởi ông/bà Nguyễn Văn Chiến . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Thành phố Hội An , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001178226. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WINAMES với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • CÔNG TY TNHH HOIANCAPITAL
  Mã số thuế: 4001177455
  366 Cửa Đại, Phường Cẩm Châu, Thành phố Hội An
  CÔNG TY TNHH HOIANCAPITAL được thành lập vào ngày 2019-04-19 bởi ông/bà Võ Viết Minh Tuấn . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Thành phố Hội An , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001177455. CÔNG TY TNHH HOIANCAPITAL với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH VIỆT Ý LAND
  Mã số thuế: 4001177543
  379 Nguyễn Tất Thành, Phường Thanh Hà, Thành phố Hội An
  CÔNG TY TNHH VIỆT Ý LAND được thành lập vào ngày 2019-04-18 bởi ông/bà Đinh Thị ý . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Thành phố Hội An , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001177543. CÔNG TY TNHH VIỆT Ý LAND với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ PHÚ AN
  Mã số thuế: 4001177705
  203 Nguyễn Tri Phương, Phường Cẩm Nam, Thành phố Hội An
  CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ PHÚ AN được thành lập vào ngày 2019-04-18 bởi ông/bà Lê Trường Giang . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Thành phố Hội An , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001177705. CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ PHÚ AN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH ĐẤT LÀNH XỨ QUẢNG
  Mã số thuế: 4001178339
  Đường Võ Nguyên Giáp, Khối phố Hà My Đông A, Phường Điện Dương, Thị Xã Điện Bàn
  CÔNG TY TNHH ĐẤT LÀNH XỨ QUẢNG được thành lập vào ngày 2019-04-25 bởi ông/bà Lê Tư . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Thị Xã Điện Bàn , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001178339. CÔNG TY TNHH ĐẤT LÀNH XỨ QUẢNG với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN BÌNH THIÊN PHÚC
  Mã số thuế: 4001177906
  K85/14 Trần Thị Lý, Phường Vĩnh Điện, Thị Xã Điện Bàn
  CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN BÌNH THIÊN PHÚC được thành lập vào ngày 2019-04-23 bởi ông/bà Phan Xuân Nam . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Thị Xã Điện Bàn , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001177906. CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN BÌNH THIÊN PHÚC với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG PHẠM THÙY CHI
  Mã số thuế: 4001177977
  Viêm Trung, Phường Điện Ngọc, Thị Xã Điện Bàn
  VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG PHẠM THÙY CHI được thành lập vào ngày 2019-04-22 bởi ông/bà Phạm Thùy Chi . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Thị Xã Điện Bàn , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001177977. VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG PHẠM THÙY CHI với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VINH
  Mã số thuế: 4001177889
  Tổ 38, Khối Hà Quảng Bắc, Phường Điện Dương, Thị Xã Điện Bàn
  CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VINH được thành lập vào ngày 2019-04-19 bởi ông/bà Đinh Văn Vinh . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Thị Xã Điện Bàn , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001177889. CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VINH với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • HTX NÔNG NGHIỆP AN ĐÔNG
  Mã số thuế: 4001177857
  Thôn Đông An, Xã Tam Giang, Huyện Núi Thành
  HTX NÔNG NGHIỆP AN ĐÔNG được thành lập vào ngày 2019-04-19 bởi ông/bà Đinh Thị Anh Đào . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Núi Thành , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001177857. HTX NÔNG NGHIỆP AN ĐÔNG với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG TÂN HÙNG
  Mã số thuế: 4001177550
  Đường số 4, Khối 3, Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành
  CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG TÂN HÙNG được thành lập vào ngày 2019-04-19 bởi ông/bà Nguyễn Tấn Hùng . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Cục Thuế Tỉnh Quảng Nam , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001177550. CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG TÂN HÙNG với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Xây dựng công trình công ích khác
 • CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRẦN ĐẠT
  Mã số thuế: 4001177342
  Thôn Vân Thạch, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành
  CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRẦN ĐẠT được thành lập vào ngày 2019-04-17 bởi ông/bà Trần Thế Bảo . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Núi Thành , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001177342. CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRẦN ĐẠT với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH TACO VÕ GIA
  Mã số thuế: 4001177173
  Thôn Long Thạnh, Xã Tam Tiến, Huyện Núi Thành
  CÔNG TY TNHH TACO VÕ GIA được thành lập vào ngày 2019-04-12 bởi ông/bà Võ Như Trình . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Núi Thành , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001177173. CÔNG TY TNHH TACO VÕ GIA với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Xây dựng công trình điện
 • HỢP TÁC XÃ LÂM NÔNG - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TỔNG HỢP THẾ QUYỀN
  Mã số thuế: 4001177864
  Thôn Phước Định, Xã Đại Đồng, Huyện Đại Lộc
  HỢP TÁC XÃ LÂM NÔNG - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TỔNG HỢP THẾ QUYỀN được thành lập vào ngày 2019-04-19 bởi ông/bà Trần Thị Nguyên . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Đại Lộc , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001177864. HỢP TÁC XÃ LÂM NÔNG - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TỔNG HỢP THẾ QUYỀN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MAY MẶC XNK N-C
  Mã số thuế: 4001177670
  Thôn Thượng Phước, Xã Đại Hòa, Huyện Đại Lộc
  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MAY MẶC XNK N-C được thành lập vào ngày 2019-04-18 bởi ông/bà Nguyễn Thị ái Nghĩa . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Đại Lộc , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001177670. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MAY MẶC XNK N-C với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) khác
 • CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ PHÚC GIA KHANG
  Mã số thuế: 4001177180
  Tổ 2, Thôn Phiếm ái 1, Xã Đại Nghĩa, Huyện Đại Lộc
  CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ PHÚC GIA KHANG được thành lập vào ngày 2019-04-12 bởi ông/bà Nguyễn Minh Hoàng . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Đại Lộc , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001177180. CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ PHÚC GIA KHANG với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Xây dựng nhà để ở
 • CÔNG TY TNHH PHAN XUÂN GIA
  Mã số thuế: 4001177053
  Thôn Bình Đông, Xã Đại Thắng, Huyện Đại Lộc
  CÔNG TY TNHH PHAN XUÂN GIA được thành lập vào ngày 2019-04-11 bởi ông/bà Phan Xuân Cả . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Đại Lộc , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001177053. CÔNG TY TNHH PHAN XUÂN GIA với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • HỢP TÁC XÃ KIM LONG
  Mã số thuế: 4001178547
  Tổ 3, Thôn Trà Đóa 2, Xã Bình Đào, Huyện Thăng Bình
  HỢP TÁC XÃ KIM LONG được thành lập vào ngày 2019-04-26 bởi ông/bà Huỳnh Kim Long . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Thăng Bình , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001178547. HỢP TÁC XÃ KIM LONG với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HATA GROUP
  Mã số thuế: 4001178321
  Tổ 6, Thôn Đồng Thanh Sơn, Xã Bình Định Nam, Huyện Thăng Bình
  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HATA GROUP được thành lập vào ngày 2019-04-25 bởi ông/bà Huỳnh Đức Hai . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Thăng Bình , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001178321. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HATA GROUP với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Điều hành tua du lịch
 • CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÁ FUTSAL QUẢNG NAM
  Mã số thuế: 4001177896
  Thôn 1, Xã Bình Trung, Huyện Thăng Bình
  CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÁ FUTSAL QUẢNG NAM được thành lập vào ngày 2019-04-19 bởi ông/bà Ngô Văn Hỷ . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Cục Thuế Tỉnh Quảng Nam , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001177896. CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÁ FUTSAL QUẢNG NAM với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
 • CÔNG TY TNHH MINH NGỌC QUẢNG NAM
  Mã số thuế: 4001176638
  Tổ 8, Khu dân cư Lưu Minh, Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình
  CÔNG TY TNHH MINH NGỌC QUẢNG NAM được thành lập vào ngày 2019-04-18 bởi ông/bà Phạm Thị Thảo . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Thăng Bình , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001176638. CÔNG TY TNHH MINH NGỌC QUẢNG NAM với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN PHÚC HƯNG THỊNH
  Mã số thuế: 4001177328
  Thôn Tỉnh Yên, Xã Duy Thu, Huyện Duy Xuyên
  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN PHÚC HƯNG THỊNH được thành lập vào ngày 2019-04-17 bởi ông/bà Hồ Đình Hoản . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Duy Xuyên , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001177328. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN PHÚC HƯNG THỊNH với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH HƯNG AN PHƯỚC
  Mã số thuế: 4001177293
  Thôn Lang Châu Nam, Xã Duy Phước, Huyện Duy Xuyên
  CÔNG TY TNHH HƯNG AN PHƯỚC được thành lập vào ngày 2019-04-16 bởi ông/bà Huỳnh Văn Thanh . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Duy Xuyên , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001177293. CÔNG TY TNHH HƯNG AN PHƯỚC với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & SẢN XUẤT ĐẠI LÂM
  Mã số thuế: 4001176980
  Tổ 2, Khối phố Long Xuyên 2, Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên
  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & SẢN XUẤT ĐẠI LÂM được thành lập vào ngày 2019-04-10 bởi ông/bà Nguyễn Đức Tin . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Duy Xuyên , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001176980. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & SẢN XUẤT ĐẠI LÂM với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là In ấn
 • CÔNG TY TNHH XNK BẢO AN
  Mã số thuế: 4001176229
  Thôn La Tháp Tây, Xã Duy Hòa, Huyện Duy Xuyên
  CÔNG TY TNHH XNK BẢO AN được thành lập vào ngày 2019-04-02 bởi ông/bà Đinh Đức Vinh . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Duy Xuyên , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001176229. CÔNG TY TNHH XNK BẢO AN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
 • CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - THIẾT KẾ -XÂY DỰNG - NÔNG NGHIỆP AN PHÁT
  Mã số thuế: 4001177159
  Số nhà 52, Đường Trưng Nữ Vương, Thị trấn Đông Phú, Huyện Quế Sơn
  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - THIẾT KẾ -XÂY DỰNG - NÔNG NGHIỆP AN PHÁT được thành lập vào ngày 2019-04-12 bởi ông/bà Nguyễn Ngọc Huân . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Quế Sơn , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001177159. CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - THIẾT KẾ -XÂY DỰNG - NÔNG NGHIỆP AN PHÁT với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH M&M HƯƠNG QUẾ
  Mã số thuế: 4001175828
  Tổ 3, Thôn Hương Quế Trung, Xã Quế Phú, Huyện Quế Sơn
  CÔNG TY TNHH M&M HƯƠNG QUẾ được thành lập vào ngày 2019-04-01 bởi ông/bà Nguyễn Mẫu . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Quế Sơn , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001175828. CÔNG TY TNHH M&M HƯƠNG QUẾ với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Xây dựng nhà không để ở
 • CÔNG TY TNHH CAT LAUNDRY
  Mã số thuế: 4001174729
  KCN Đông Quế Sơn, Xã Hương An, Huyện Quế Sơn
  CÔNG TY TNHH CAT LAUNDRY được thành lập vào ngày 2019-03-20 bởi ông/bà Lê Hải Châu . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Cục Thuế Tỉnh Quảng Nam , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001174729. CÔNG TY TNHH CAT LAUNDRY với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú khác
 • CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI KỲ VĨ
  Mã số thuế: 4001174648
  Thôn Phú Nguyên, Xã Quế Xuân 2, Huyện Quế Sơn
  CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI KỲ VĨ được thành lập vào ngày 2019-03-20 bởi ông/bà Nguyễn Thị Điệp . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Quế Sơn , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001174648. CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI KỲ VĨ với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Xây dựng nhà để ở
 • CÔNG TY TNHH TRUNG THÀNH TIẾN QUẢNG NAM
  Mã số thuế: 4001176701
  Thôn Khánh Thịnh, Xã Tam Thái, Huyện Phú Ninh
  CÔNG TY TNHH TRUNG THÀNH TIẾN QUẢNG NAM được thành lập vào ngày 2019-04-08 bởi ông/bà Nguyễn Thị ánh Nguyệt . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Phú Ninh , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001176701. CÔNG TY TNHH TRUNG THÀNH TIẾN QUẢNG NAM với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VLXD THANH HƯỜNG
  Mã số thuế: 4001175289
  Thôn Phước An, Xã Tam An, Huyện Phú Ninh
  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VLXD THANH HƯỜNG được thành lập vào ngày 2019-03-26 bởi ông/bà Trần Thị Thanh Hường . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Phú Ninh , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001175289. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VLXD THANH HƯỜNG với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH NHỰA NGUYÊN SINH
  Mã số thuế: 4001175232
  Cụm Công nghiệp Chợ Lò, Xã Tam Thái, Huyện Phú Ninh
  CÔNG TY TNHH NHỰA NGUYÊN SINH được thành lập vào ngày 2019-03-26 bởi ông/bà Dương Văn Luận . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Cục Thuế Tỉnh Quảng Nam , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001175232. CÔNG TY TNHH NHỰA NGUYÊN SINH với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Sản xuất sản phẩm từ plastic
 • HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TẤT THẮNG
  Mã số thuế: 4001174662
  Thôn Dương Đàn, Xã Tam Dân, Huyện Phú Ninh
  HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TẤT THẮNG được thành lập vào ngày 2019-03-19 bởi ông/bà Võ Thám . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Phú Ninh , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001174662. HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TẤT THẮNG với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH DƯỢC THAPHACO
  Mã số thuế: 4001176613
  Tổ 1, Thôn 1, Xã Tiên Thọ, Huyện Tiên Phước
  CÔNG TY TNHH DƯỢC THAPHACO được thành lập vào ngày 2019-04-05 bởi ông/bà Lê Bá Linh . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Tiên Phước , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001176613. CÔNG TY TNHH DƯỢC THAPHACO với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
 • CÔNG TY TNHH SPORTECH GARMENT
  Mã số thuế: 4001174535
  Cụm công nghiệp Tài Đa, Thôn 4, Xã Tiên Phong, Huyện Tiên Phước
  CÔNG TY TNHH SPORTECH GARMENT được thành lập vào ngày 2019-03-18 bởi ông/bà Li Li Jie . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Cục Thuế Tỉnh Quảng Nam , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001174535. CÔNG TY TNHH SPORTECH GARMENT với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) khác
 • CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG ĐÔNG PHÚ
  Mã số thuế: 4001174302
  12 Huỳnh Thúc Kháng, Thị trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước
  CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG ĐÔNG PHÚ được thành lập vào ngày 2019-03-15 bởi ông/bà Hoàng Hải Phong . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Tiên Phước , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001174302. CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG ĐÔNG PHÚ với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Xây dựng nhà để ở
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ THUẦN VIỆT
  Mã số thuế: 4001174172
  137 Huỳnh Thúc Kháng, Thị trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước
  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ THUẦN VIỆT được thành lập vào ngày 2019-03-13 bởi ông/bà Lê Vĩnh Phương . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Tiên Phước , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001174172. CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ THUẦN VIỆT với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu trừ gỗ, tre, nứa và động vật sống
 • CÔNG TY TNHH BẢO TRÂN PHƯỚC SƠN
  Mã số thuế: 4001177871
  Đường Huỳnh Thúc Kháng, Khối 2A, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn
  CÔNG TY TNHH BẢO TRÂN PHƯỚC SƠN được thành lập vào ngày 2019-04-19 bởi ông/bà Ngô Thị Nga . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Phước Sơn , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001177871. CÔNG TY TNHH BẢO TRÂN PHƯỚC SƠN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÂN TRANG
  Mã số thuế: 4001174567
  107 Phạm Văn Đồng, Khối 7, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn
  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÂN TRANG được thành lập vào ngày 2019-03-18 bởi ông/bà Nguyễn Thị Bích Na . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Phước Sơn , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001174567. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÂN TRANG với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN PHƯỚC SƠN
  Mã số thuế: 4001172746
  31 Nguyễn Văn Linh, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn
  CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN PHƯỚC SƠN được thành lập vào ngày 2019-02-28 bởi ông/bà Đặng Hoàng Tùng . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Cục Thuế Tỉnh Quảng Nam , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001172746. CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN PHƯỚC SƠN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY CỔ PHẦN SACHA INCHI PHƯỚC SƠN
  Mã số thuế: 4001172707
  11A Nguyễn Văn Trỗi, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn
  CÔNG TY CỔ PHẦN SACHA INCHI PHƯỚC SƠN được thành lập vào ngày 2019-02-27 bởi ông/bà Lê Minh Quang . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Phước Sơn , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001172707. CÔNG TY CỔ PHẦN SACHA INCHI PHƯỚC SƠN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Trồng cây gia vị, cây dược liệu
 • CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TMDV PHƯƠNG NGA
  Mã số thuế: 4001177430
  Tổ 1, Khối phố An Trung, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức
  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TMDV PHƯƠNG NGA được thành lập vào ngày 2019-04-17 bởi ông/bà Võ Thị Minh Nga . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Hiệp Đức , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001177430. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TMDV PHƯƠNG NGA với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH PHÚC ĐẠI THỌ
  Mã số thuế: 4001172464
  Tổ 7B, Khối phố An Tây, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức
  CÔNG TY TNHH PHÚC ĐẠI THỌ được thành lập vào ngày 2019-02-26 bởi ông/bà Lê Trường Thọ . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Hiệp Đức , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001172464. CÔNG TY TNHH PHÚC ĐẠI THỌ với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Xây dựng nhà không để ở
 • TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO - TRUYỀN THANH HUYỆN HIỆP ĐỨC
  Mã số thuế: 4001170530
  KP An Trung, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức
  TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO - TRUYỀN THANH HUYỆN HIỆP ĐỨC được thành lập vào ngày 2019-01-22 bởi ông/bà Trần Đức Ngọc . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Hiệp Đức , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001170530. TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO - TRUYỀN THANH HUYỆN HIỆP ĐỨC với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XÂY LẮP NHÂN DUYÊN
  Mã số thuế: 4001170266
  Tổ 4, Thôn Nam An Sơn, Xã Quế Thọ, Huyện Hiệp Đức
  CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XÂY LẮP NHÂN DUYÊN được thành lập vào ngày 2019-01-17 bởi ông/bà Phạm Sơn Hải . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Hiệp Đức , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001170266. CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XÂY LẮP NHÂN DUYÊN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Xây dựng nhà không để ở
 • CÔNG TY TNHH MTV TA VẠC DÂN LÀNG
  Mã số thuế: 4001178032
  Thôn A Dinh, Xã Chà vàl, Huyện Nam Giang
  CÔNG TY TNHH MTV TA VẠC DÂN LÀNG được thành lập vào ngày 2019-04-23 bởi ông/bà A Rất Tháo . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Nam Giang , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001178032. CÔNG TY TNHH MTV TA VẠC DÂN LÀNG với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh
 • CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN NAM GIANG
  Mã số thuế: 4001175627
  Thôn Hoa, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang
  CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN NAM GIANG được thành lập vào ngày 2019-03-28 bởi ông/bà Võ Văn Phụng . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Cục Thuế Tỉnh Quảng Nam , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001175627. CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN NAM GIANG với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Sản xuất bột giấy, giấy và bìa
 • HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NAM GIANG
  Mã số thuế: 4001174461
  Tổ 9, Thôn Thạnh Mỹ 2, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang
  HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NAM GIANG được thành lập vào ngày 2019-03-18 bởi ông/bà Phan Đình Thi . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Nam Giang , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001174461. HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NAM GIANG với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUÝ QUÂN
  Mã số thuế: 4001169694
  Thôn A Bát, Xã Chà vàl, Huyện Nam Giang
  DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUÝ QUÂN được thành lập vào ngày 2019-01-14 bởi ông/bà Nguyễn Thanh Quang . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Nam Giang , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001169694. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUÝ QUÂN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH HUYỆN BẮC TRÀ MY
  Mã số thuế: 4001177504
  03 Nguyễn Văn Linh, Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My
  TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH HUYỆN BẮC TRÀ MY được thành lập vào ngày 2019-04-17 bởi ông/bà Nguyễn Văn Bình . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục thuế Huyện Bắc Trà My , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001177504. TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH HUYỆN BẮC TRÀ MY với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • HỢP TÁC XÃ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THỊNH VƯỢNG
  Mã số thuế: 4001177367
  Thôn 2, Xã Trà Giang, Huyện Bắc Trà My
  HỢP TÁC XÃ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THỊNH VƯỢNG được thành lập vào ngày 2019-04-16 bởi ông/bà Trần Phước Thanh . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục thuế Huyện Bắc Trà My , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001177367. HỢP TÁC XÃ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THỊNH VƯỢNG với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Trồng rừng và chăm sóc rừng
 • HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP TRÀ MY
  Mã số thuế: 4001177039
  Thôn 1, Xã Trà Giang, Huyện Bắc Trà My
  HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP TRÀ MY được thành lập vào ngày 2019-04-11 bởi ông/bà Lê Văn Phú . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục thuế Huyện Bắc Trà My , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001177039. HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP TRÀ MY với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH AN BÌNH TOÀN
  Mã số thuế: 4001175539
  226 Hùng Vương, Tổ Đồng Trường, Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My
  CÔNG TY TNHH AN BÌNH TOÀN được thành lập vào ngày 2019-03-29 bởi ông/bà Lê Văn Toàn . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục thuế Huyện Bắc Trà My , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001175539. CÔNG TY TNHH AN BÌNH TOÀN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • CÔNG TY CP HỢP LINH GIANG VANG SIM BÀ NÀ
  Mã số thuế: 4001172538
  Thôn Dốc Kiền, Xã Ba, Huyện Đông Giang
  CÔNG TY CP HỢP LINH GIANG VANG SIM BÀ NÀ được thành lập vào ngày 2019-02-26 bởi ông/bà Trần Minh Đức . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Cục Thuế Tỉnh Quảng Nam , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001172538. CÔNG TY CP HỢP LINH GIANG VANG SIM BÀ NÀ với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Sản xuất rượu vang
 • TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT ĐÔNG GIANG
  Mã số thuế: 4001167658
  Thôn G'Húc, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang
  TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT ĐÔNG GIANG được thành lập vào ngày 2018-12-27 bởi ông/bà Trần Hữu Thuấn . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục thuế Huyện Đông Giang , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001167658. TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT ĐÔNG GIANG với kinh nghiệm 3 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT-CCT ĐÔNG GIANG
  Mã số thuế: 4001167633
  Thôn G'Húc, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang
  TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT-CCT ĐÔNG GIANG được thành lập vào ngày 2018-12-27 bởi ông/bà Trần Hữu Thuấn . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục thuế Huyện Đông Giang , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001167633. TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT-CCT ĐÔNG GIANG với kinh nghiệm 3 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT ĐÔNG GIANG
  Mã số thuế: 4001167496
  Thôn G'Húc, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang
  TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT ĐÔNG GIANG được thành lập vào ngày 2018-12-26 bởi ông/bà Trần Hữu Thuấn . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục thuế Huyện Đông Giang , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001167496. TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT ĐÔNG GIANG với kinh nghiệm 3 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH SÂM SANGLI
  Mã số thuế: 4001177649
  Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My
  CÔNG TY TNHH SÂM SANGLI được thành lập vào ngày 2019-04-18 bởi ông/bà Phạm Thanh Hòa . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục thuế Huyện Nam Trà My , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001177649. CÔNG TY TNHH SÂM SANGLI với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu trừ gỗ, tre, nứa và động vật sống
 • CÔNG TY TNHH SÂM HIẾU NGHĨA
  Mã số thuế: 4001177462
  Thôn 3, Xã Trà Linh, Huyện Nam Trà My
  CÔNG TY TNHH SÂM HIẾU NGHĨA được thành lập vào ngày 2019-04-17 bởi ông/bà Nguyễn Trọng Hiếu . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục thuế Huyện Nam Trà My , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001177462. CÔNG TY TNHH SÂM HIẾU NGHĨA với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu trừ gỗ, tre, nứa và động vật sống
 • TRUNG TÂM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP HUYỆN NAM TRÀ MY
  Mã số thuế: 4001174831
  Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My
  TRUNG TÂM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP HUYỆN NAM TRÀ MY được thành lập vào ngày 2019-03-20 bởi ông/bà Trịnh Minh Hải . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục thuế Huyện Nam Trà My , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001174831. TRUNG TÂM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP HUYỆN NAM TRÀ MY với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DẦU NHỚT TRÀ MY
  Mã số thuế: 4001173644
  Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My
  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DẦU NHỚT TRÀ MY được thành lập vào ngày 2019-03-08 bởi ông/bà Nguyễn Thị Sơn . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục thuế Huyện Nam Trà My , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001173644. CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DẦU NHỚT TRÀ MY với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT NÔNG SƠN
  Mã số thuế: 4001169359
  Thôn Trung Hạ, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn
  TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT NÔNG SƠN được thành lập vào ngày 2019-01-09 bởi ông/bà Nguyễn Đình Quế . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục thuế Huyện Nông Sơn , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001169359. TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT NÔNG SƠN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu khác
 • TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT NÔNG SƠN
  Mã số thuế: 4001169341
  Thôn Trung Hạ, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn
  TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT NÔNG SƠN được thành lập vào ngày 2019-01-09 bởi ông/bà Nguyễn Đình Quế . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục thuế Huyện Nông Sơn , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001169341. TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT NÔNG SƠN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu khác
 • CÔNG TY TNHH THIÊN ÂN NÔNG SƠN
  Mã số thuế: 4001161416
  Thôn Trung Phước 3, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn
  CÔNG TY TNHH THIÊN ÂN NÔNG SƠN được thành lập vào ngày 2018-11-01 bởi ông/bà Tạ Lê Lân . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục thuế Huyện Nông Sơn , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001161416. CÔNG TY TNHH THIÊN ÂN NÔNG SƠN với kinh nghiệm 3 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 • CÔNG TY TNHH TRẦM HƯƠNG HÙNG DŨNG
  Mã số thuế: 4001159618
  Thôn Trung Phước 3, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn
  CÔNG TY TNHH TRẦM HƯƠNG HÙNG DŨNG được thành lập vào ngày 2018-10-22 bởi ông/bà Lê Văn Dũng . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục thuế Huyện Nông Sơn , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001159618. CÔNG TY TNHH TRẦM HƯƠNG HÙNG DŨNG với kinh nghiệm 3 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
 • CÔNG TY TNHH XD & TM PHÚ XUÂN
  Mã số thuế: 4001168612
  Thôn ARó, Xã Lăng, Huyện Tây Giang
  CÔNG TY TNHH XD & TM PHÚ XUÂN được thành lập vào ngày 2019-01-04 bởi ông/bà Trần Thị Thanh Hương . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục thuế Huyện Tây Giang , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001168612. CÔNG TY TNHH XD & TM PHÚ XUÂN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Xây dựng công trình đường bộ
 • TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT-CCT TÂY GIANG
  Mã số thuế: 4001167312
  Thôn AGrồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang
  TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT-CCT TÂY GIANG được thành lập vào ngày 2018-12-25 bởi ông/bà Ka Lâu Den . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục thuế Huyện Tây Giang , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001167312. TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT-CCT TÂY GIANG với kinh nghiệm 3 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT TÂY GIANG
  Mã số thuế: 4001167305
  Thôn AGrồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang
  TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT TÂY GIANG được thành lập vào ngày 2018-12-25 bởi ông/bà Ka Lâu Den . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục thuế Huyện Tây Giang , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001167305. TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT TÂY GIANG với kinh nghiệm 3 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT TÂY GIANG
  Mã số thuế: 4001167270
  Thôn AGrồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang
  TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT TÂY GIANG được thành lập vào ngày 2018-12-25 bởi ông/bà Ka Lâu Den . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục thuế Huyện Tây Giang , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4001167270. TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT TÂY GIANG với kinh nghiệm 3 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...

Phó tổng giám đốc Tân Hiệp Phát, Trần Uyên Phương kể việc đầu tiên làm là...

Nhà máy sữa Driftwood của Vinamilk vừa ủng hộ 23.000 lít sữa hỗ trợ người dân Los Angeles gặp khó khăn do...

75 doanh nghiệp trả Ngân hàng Nhà nước giấy chứng nhận sản xuất vàng trang sức, trong đó 6 trường hợp thực...

0.10302 sec| 3429.164 kb