Doanh nghiệp tại Thành phố Châu Đốc, An Giang

Thành phố Châu Đốc
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VẠN ĐẠT
  Mã số thuế: 1602099421
  Số 190 Hoàng Diệu, Khóm Châu Thới 3, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc
  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VẠN ĐẠT được thành lập vào ngày 2019-04-16 bởi ông/bà Trình Kim Sang . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Tp. Châu Đốc , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602099421. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VẠN ĐẠT với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG THANH CHÂU ĐỐC
  Mã số thuế: 1602098682
  Tổ 2, Khóm Mỹ Hòa, Phường Vĩnh Mỹ, Thành phố Châu Đốc
  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG THANH CHÂU ĐỐC được thành lập vào ngày 2019-04-08 bởi ông/bà Lê Viết Thanh . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Tp. Châu Đốc , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602098682. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG THANH CHÂU ĐỐC với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH HOTEL HIỆP HÒA
  Mã số thuế: 1602098555
  Tổ 28 đường Tân Lộ Kiều Lương, Khóm Vĩnh Tây 1, Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc
  CÔNG TY TNHH HOTEL HIỆP HÒA được thành lập vào ngày 2019-04-06 bởi ông/bà Trần Thị Thùy Linh . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Tp. Châu Đốc , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602098555. CÔNG TY TNHH HOTEL HIỆP HÒA với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH HỒ PHỤNG
  Mã số thuế: 1602097939
  Số 164 đường Trương Định, Khóm Châu Long 7, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc
  CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH HỒ PHỤNG được thành lập vào ngày 2019-04-02 bởi ông/bà Hồ Minh Phụng . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Tp. Châu Đốc , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602097939. CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH HỒ PHỤNG với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn đồ dùng cho gia đình
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH ATISO ĐỎ
  Mã số thuế: 1602097826
  Số 359, 361 Nguyễn Văn Thoại, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc
  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH ATISO ĐỎ được thành lập vào ngày 2019-04-01 bởi ông/bà Võ Chí Cường . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Tp. Châu Đốc , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602097826. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH ATISO ĐỎ với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÁCH SẠN YÊN CHÂU
  Mã số thuế: 1602097657
  Số 380 Hoàng Diệu, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc
  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÁCH SẠN YÊN CHÂU được thành lập vào ngày 2019-03-29 bởi ông/bà Nguyễn Thị Bé Sáu . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Tp. Châu Đốc , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602097657. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÁCH SẠN YÊN CHÂU với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MỸ PHẨM BT WHITE
  Mã số thuế: 1602096685
  Số 70, Đường Bạch Đằng, Khóm 5, Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc
  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MỸ PHẨM BT WHITE được thành lập vào ngày 2019-03-20 bởi ông/bà Huỳnh Thị Thanh Thúy . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Cục Thuế Tỉnh An Giang , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602096685. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MỸ PHẨM BT WHITE với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC DŨNG CHÂU ĐỐC
  Mã số thuế: 1602095360
  Số 209/10 đường Nguyễn Văn Thoại, Tổ 6, Khóm Châu Thới, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc
  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC DŨNG CHÂU ĐỐC được thành lập vào ngày 2019-03-09 bởi ông/bà Trần Quốc Dũng . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Tp. Châu Đốc , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602095360. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC DŨNG CHÂU ĐỐC với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MẪN DƯƠNG
  Mã số thuế: 1602094310
  Số 80, Tổ 7, Khóm Vĩnh Tây 2, Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc
  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MẪN DƯƠNG được thành lập vào ngày 2019-02-28 bởi ông/bà Trần Thanh Minh . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Tp. Châu Đốc , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602094310. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MẪN DƯƠNG với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG LONG CHÂU SA
  Mã số thuế: 1602094173
  Số 248, Tổ 18, Khóm Châu Long 1, Phường Vĩnh Mỹ, Thành phố Châu Đốc
  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG LONG CHÂU SA được thành lập vào ngày 2019-02-26 bởi ông/bà Phan Hùng . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Tp. Châu Đốc , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602094173. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG LONG CHÂU SA với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHÁT CHÂU ĐỐC
  Mã số thuế: 1602094180
  Số 190 Hoàng Đạo Cật, Khóm Vĩnh Tây 2, Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc
  CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHÁT CHÂU ĐỐC được thành lập vào ngày 2019-02-26 bởi ông/bà Nguyễn Ngọc Tốt . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Tp. Châu Đốc , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602094180. CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHÁT CHÂU ĐỐC với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHÁCH SẠN ĐĂNG KHOA
  Mã số thuế: 1602093363
  Đường Tân Lộ Kiều Lương, Khóm Vĩnh Đông, Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc
  CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHÁCH SẠN ĐĂNG KHOA được thành lập vào ngày 2019-02-12 bởi ông/bà Nguyễn Văn Dũng . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Tp. Châu Đốc , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602093363. CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHÁCH SẠN ĐĂNG KHOA với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • CÔNG TY TNHH LƯ TÂM NHƯ
  Mã số thuế: 1602092641
  Số 257 Nguyễn Tri Phương, Phường Vĩnh Mỹ, Thành phố Châu Đốc
  CÔNG TY TNHH LƯ TÂM NHƯ được thành lập vào ngày 2019-01-22 bởi ông/bà Lư Tấn Kiệt . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Tp. Châu Đốc , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602092641. CÔNG TY TNHH LƯ TÂM NHƯ với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn thực phẩm
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU KL ĐẮC LỘC
  Mã số thuế: 1602092169
  Số 60 Đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc
  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU KL ĐẮC LỘC được thành lập vào ngày 2019-01-16 bởi ông/bà Trần Thị Nhơn . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Tp. Châu Đốc , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602092169. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU KL ĐẮC LỘC với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu trừ gỗ, tre, nứa và động vật sống
 • CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU MAI THỊ XUÂN
  Mã số thuế: 1602092264
  Thửa đất số 231, Tờ bản đồ số 100, Đường tránh Quốc lộ 91, Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc
  CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU MAI THỊ XUÂN được thành lập vào ngày 2019-01-16 bởi ông/bà Mai Thị Xuân . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Tp. Châu Đốc , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602092264. CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU MAI THỊ XUÂN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG CÁO THANH TRÍ
  Mã số thuế: 1602091782
  Số 188 Hoàng Đạo Cật, Khóm Vĩnh Tây 2, Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc
  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG CÁO THANH TRÍ được thành lập vào ngày 2019-01-11 bởi ông/bà Đào Thanh Trí . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Tp. Châu Đốc , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602091782. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG CÁO THANH TRÍ với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT TP CHÂU ĐỐC
  Mã số thuế: 1602091285
  05 Phan Đình Phùng, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc
  TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT TP CHÂU ĐỐC được thành lập vào ngày 2019-01-05 bởi ông/bà Lê Văn Hùng . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Tp. Châu Đốc , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602091285. TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT TP CHÂU ĐỐC với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT TP CHÂU ĐỐC
  Mã số thuế: 1602091292
  05 Phan Đình Phùng, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc
  TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT TP CHÂU ĐỐC được thành lập vào ngày 2019-01-05 bởi ông/bà Lê Văn Hùng . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Tp. Châu Đốc , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602091292. TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT TP CHÂU ĐỐC với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT TP CHÂU ĐỐC
  Mã số thuế: 1602091253
  05, Phan Đình Phùng, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc
  TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT TP CHÂU ĐỐC được thành lập vào ngày 2019-01-05 bởi ông/bà Lê Văn Hùng . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Tp. Châu Đốc , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602091253. TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT TP CHÂU ĐỐC với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT TP CHÂU ĐỐC
  Mã số thuế: 1602091278
  05 Phan Đình Phùng, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc
  TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT TP CHÂU ĐỐC được thành lập vào ngày 2019-01-05 bởi ông/bà Lê Văn Hùng . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Tp. Châu Đốc , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602091278. TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT TP CHÂU ĐỐC với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...

Phó tổng giám đốc Tân Hiệp Phát, Trần Uyên Phương kể việc đầu tiên làm là...

Nhà máy sữa Driftwood của Vinamilk vừa ủng hộ 23.000 lít sữa hỗ trợ người dân Los Angeles gặp khó khăn do...

75 doanh nghiệp trả Ngân hàng Nhà nước giấy chứng nhận sản xuất vàng trang sức, trong đó 6 trường hợp thực...

0.14035 sec| 2291.875 kb