Doanh nghiệp tại Huyện Thoại Sơn, An Giang

Huyện Thoại Sơn
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TOÀN THUẬN TS
  Mã số thuế: 1602099661
  Số 104/5, ấp Trung Bình Tiến, Xã Vĩnh Trạch, Huyện Thoại Sơn
  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TOÀN THUẬN TS được thành lập vào ngày 2019-04-23 bởi ông/bà Huỳnh Ngọc Toàn . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Thoại Sơn , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602099661. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TOÀN THUẬN TS với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH YẾN SÀO THOẠI SƠN
  Mã số thuế: 1602099118
  ấp Hòa Long, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn
  CÔNG TY TNHH YẾN SÀO THOẠI SƠN được thành lập vào ngày 2019-04-12 bởi ông/bà Lê Phú Cường . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Thoại Sơn , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602099118. CÔNG TY TNHH YẾN SÀO THOẠI SƠN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
 • CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU PHÁT LỘC
  Mã số thuế: 1602098989
  Thửa đất số 17, Tờ bản đồ số 40, ấp Hòa Thới, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn
  CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU PHÁT LỘC được thành lập vào ngày 2019-04-11 bởi ông/bà Tô Thị Bích Chi . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Thoại Sơn , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602098989. CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU PHÁT LỘC với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 • CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HÓA XANH
  Mã số thuế: 1602099051
  Số 263/16, ấp Hòa Đông, Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn
  CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HÓA XANH được thành lập vào ngày 2019-04-11 bởi ông/bà ông Nguyễn Diễm Thúy . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Thoại Sơn , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602099051. CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HÓA XANH với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Sản xuất thiết bị điện khác khác
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯƠNG TRỌNG VĨ
  Mã số thuế: 1602098900
  Số 176 tổ 5, ấp Sơn Tân, Xã Vọng Đông, Huyện Thoại Sơn
  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯƠNG TRỌNG VĨ được thành lập vào ngày 2019-04-10 bởi ông/bà Trương Thanh Quý . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Thoại Sơn , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602098900. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯƠNG TRỌNG VĨ với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MD TÂM ĐỨC
  Mã số thuế: 1602097833
  ấp Trung Phú 1, Xã Vĩnh Phú, Huyện Thoại Sơn
  CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MD TÂM ĐỨC được thành lập vào ngày 2019-04-01 bởi ông/bà Nguyễn Văn Dương . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Thoại Sơn , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602097833. CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MD TÂM ĐỨC với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác khác
 • CÔNG TY TNHH 9 SANG PHÁT TÀI
  Mã số thuế: 1602097583
  Số 1595, Tổ 6, ấp Hòa Tây B, Xã Phú Thuận, Huyện Thoại Sơn
  CÔNG TY TNHH 9 SANG PHÁT TÀI được thành lập vào ngày 2019-03-28 bởi ông/bà Trần Văn Phát . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Thoại Sơn , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602097583. CÔNG TY TNHH 9 SANG PHÁT TÀI với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
 • CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BONG BÓNG CÁ XUÂN TRƯỜNG
  Mã số thuế: 1602097417
  Số 109, Tổ 8, ấp Tân Đông, Thị trấn óc Eo, Huyện Thoại Sơn
  CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BONG BÓNG CÁ XUÂN TRƯỜNG được thành lập vào ngày 2019-03-27 bởi ông/bà Bùi Văn Cường . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Thoại Sơn , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602097417. CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BONG BÓNG CÁ XUÂN TRƯỜNG với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn thực phẩm
 • DOANH NGHIỆP TN BONG BÓNG CÁ TUẤN KIỆT
  Mã số thuế: 1602097086
  ấp Vĩnh Lợi, Xã Vĩnh Khánh, Huyện Thoại Sơn
  DOANH NGHIỆP TN BONG BÓNG CÁ TUẤN KIỆT được thành lập vào ngày 2019-03-23 bởi ông/bà Nguyễn Hoàng Mai . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Thoại Sơn , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602097086. DOANH NGHIỆP TN BONG BÓNG CÁ TUẤN KIỆT với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn thực phẩm
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÂN THẢO THOẠI SƠN
  Mã số thuế: 1602096798
  Tổ 2 ấp Tân Vọng, Xã Vọng Thê, Huyện Thoại Sơn
  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÂN THẢO THOẠI SƠN được thành lập vào ngày 2019-03-20 bởi ông/bà Phạm Thị Ngân . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Thoại Sơn , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602096798. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÂN THẢO THOẠI SƠN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
 • TRƯỜNG QUÂN SỰ TỈNH AN GIANG
  Mã số thuế: 1602096597
  Tỉnh lộ 943, Thị trấn óc Eo, Huyện Thoại Sơn
  TRƯỜNG QUÂN SỰ TỈNH AN GIANG được thành lập vào ngày 2019-03-19 bởi ông/bà Phạm Thanh Kỳ . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Cục Thuế Tỉnh An Giang , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602096597. TRƯỜNG QUÂN SỰ TỈNH AN GIANG với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • HỢP TÁC XÃ PHƯƠNG NAM CHUYÊN SƠ CHẾ VÀ MUA BÁN BONG BÓNG CÁ TRA
  Mã số thuế: 1602095674
  ấp tân đông, Thị trấn óc Eo, Huyện Thoại Sơn
  HỢP TÁC XÃ PHƯƠNG NAM CHUYÊN SƠ CHẾ VÀ MUA BÁN BONG BÓNG CÁ TRA được thành lập vào ngày 2019-03-12 bởi ông/bà Phạm Th Phượng . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Thoại Sơn , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602095674. HỢP TÁC XÃ PHƯƠNG NAM CHUYÊN SƠ CHẾ VÀ MUA BÁN BONG BÓNG CÁ TRA với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU TRƯỜNG LỘC
  Mã số thuế: 1602095177
  Số 903, Tổ 5, ấp Tân Hiệp, Xã Vọng Thê, Huyện Thoại Sơn
  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU TRƯỜNG LỘC được thành lập vào ngày 2019-03-08 bởi ông/bà Lâm Phú Quí . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Thoại Sơn , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602095177. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU TRƯỜNG LỘC với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PETRO OIL AN GIANG
  Mã số thuế: 1602094430
  Tỉnh lộ 943, ấp Trung Bình, Xã Thoại Giang, Huyện Thoại Sơn
  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PETRO OIL AN GIANG được thành lập vào ngày 2019-03-04 bởi ông/bà Trần Minh Mẩn . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Thoại Sơn , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602094430. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PETRO OIL AN GIANG với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIÁM SÁT 6879
  Mã số thuế: 1602094342
  ấp Vĩnh Hiệp, Xã Vĩnh Khánh, Huyện Thoại Sơn
  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIÁM SÁT 6879 được thành lập vào ngày 2019-03-01 bởi ông/bà Trần Thanh Tùng . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Thoại Sơn , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602094342. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIÁM SÁT 6879 với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Chuẩn bị mặt bằng
 • CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU QUỲNH VY
  Mã số thuế: 1602094159
  Tổ 11, ấp Tân Đông, Xã Mỹ Phú Đông, Huyện Thoại Sơn
  CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU QUỲNH VY được thành lập vào ngày 2019-02-26 bởi ông/bà Nguyễn Thị Thúy Vân . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Thoại Sơn , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602094159. CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU QUỲNH VY với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ AN TÂM VIỆT
  Mã số thuế: 1602093035
  Số 178 Đường Trần Phú, Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn
  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ AN TÂM VIỆT được thành lập vào ngày 2019-01-25 bởi ông/bà Đặng Nguyễn Hoàng Sơn . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Thoại Sơn , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602093035. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ AN TÂM VIỆT với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SANG TUYẾT
  Mã số thuế: 1602091863
  ấp Sơn Tân, Xã Vọng Đông, Huyện Thoại Sơn
  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SANG TUYẾT được thành lập vào ngày 2019-01-11 bởi ông/bà Nguyễn Thị Tuyết . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Thoại Sơn , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602091863. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SANG TUYẾT với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn chuyên doanh chưa được phân vào đâu
 • TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT HUYỆN THOẠI SƠN
  Mã số thuế: 1602091246
  Số 17, đường Thoại Ngọc Hầu, ấp Nam Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn
  TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT HUYỆN THOẠI SƠN được thành lập vào ngày 2019-01-05 bởi ông/bà Vũ Thị Phương Huệ . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Thoại Sơn , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602091246. TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT HUYỆN THOẠI SƠN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT HUYỆN THOẠI SƠN
  Mã số thuế: 1602091020
  Số 17, đường Thoại Ngọc Hầu, ấp Nam Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn
  TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT HUYỆN THOẠI SƠN được thành lập vào ngày 2019-01-04 bởi ông/bà Vũ Thị Phương Huệ . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Thoại Sơn , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1602091020. TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT HUYỆN THOẠI SƠN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...

Phó tổng giám đốc Tân Hiệp Phát, Trần Uyên Phương kể việc đầu tiên làm là...

Nhà máy sữa Driftwood của Vinamilk vừa ủng hộ 23.000 lít sữa hỗ trợ người dân Los Angeles gặp khó khăn do...

75 doanh nghiệp trả Ngân hàng Nhà nước giấy chứng nhận sản xuất vàng trang sức, trong đó 6 trường hợp thực...

0.12111 sec| 2279.734 kb