Doanh nghiệp tại Hưng Yên

 • CÔNG TY TNHH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MAI KOMODO
  Mã số thuế: 0901055212
  Chợ Đường Cái, Thôn Nhạc Lộc, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm
  CÔNG TY TNHH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MAI KOMODO được thành lập vào ngày 2019-04-25 bởi ông/bà Nguyễn Thị Mai . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Văn Lâm , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901055212. CÔNG TY TNHH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MAI KOMODO với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH XD SX TM VÀ DV THÀNH TRUNG
  Mã số thuế: 0901055205
  Số nhà 20, Chợ Đường Cái, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm
  CÔNG TY TNHH XD SX TM VÀ DV THÀNH TRUNG được thành lập vào ngày 2019-04-25 bởi ông/bà Hoàng Thị Hương Liên . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Văn Lâm , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901055205. CÔNG TY TNHH XD SX TM VÀ DV THÀNH TRUNG với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI
  Mã số thuế: 0901055050
  Thôn Cầu, Xã Lạc Đạo, Huyện Văn Lâm
  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI được thành lập vào ngày 2019-04-22 bởi ông/bà Phạm Kim Chi . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Cục Thuế Tỉnh Hưng Yên , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901055050. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MINH BÁCH
  Mã số thuế: 0901055029
  Thôn Phạm Kham, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm
  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MINH BÁCH được thành lập vào ngày 2019-04-22 bởi ông/bà Phạm Văn Thịnh . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Văn Lâm , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901055029. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MINH BÁCH với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Sản xuất khác chưa được phân vào đâu khác
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TÂN QUANG PHÁT
  Mã số thuế: 0901055300
  Thôn Liêu Thượng, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ
  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TÂN QUANG PHÁT được thành lập vào ngày 2019-04-26 bởi ông/bà Nguyễn Văn Luyến . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Yên Mỹ , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901055300. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TÂN QUANG PHÁT với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐÌNH LONG PHÁT
  Mã số thuế: 0901055332
  Thôn Kênh Cầu, Xã Đồng Than, Huyện Yên Mỹ
  CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐÌNH LONG PHÁT được thành lập vào ngày 2019-04-26 bởi ông/bà Vũ Văn Ngọc . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Yên Mỹ , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901055332. CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐÌNH LONG PHÁT với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Xây dựng nhà để ở
 • CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG PHÚC
  Mã số thuế: 0901055075
  Thôn Lực Điền, Xã Minh Châu, Huyện Yên Mỹ
  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG PHÚC được thành lập vào ngày 2019-04-23 bởi ông/bà Nguyễn Văn Lực . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Cục Thuế Tỉnh Hưng Yên , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901055075. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG PHÚC với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MARIO
  Mã số thuế: 0901054635
  Thôn Từ Hồ, Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ
  CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MARIO được thành lập vào ngày 2019-04-11 bởi ông/bà Hắc Ngọc Hoàng . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Cục Thuế Tỉnh Hưng Yên , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901054635. CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MARIO với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HOA VINH
  Mã số thuế: 0901054829
  Thôn Phong Cốc, Xã Minh Đức, Huyện Mỹ Hào
  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HOA VINH được thành lập vào ngày 2019-04-17 bởi ông/bà Đỗ Hiển Vinh . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Mỹ Hào , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901054829. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HOA VINH với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KHÁNH MINH
  Mã số thuế: 0901054811
  Khu bao bì, Thị trấn Bần Yên Nhân, Huyện Mỹ Hào
  CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KHÁNH MINH được thành lập vào ngày 2019-04-17 bởi ông/bà Nguyễn Như Khải . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Mỹ Hào , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901054811. CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KHÁNH MINH với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
 • CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ANH HƯNG YÊN
  Mã số thuế: 0901054730
  Thôn Phan Bôi, Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào
  CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ANH HƯNG YÊN được thành lập vào ngày 2019-04-12 bởi ông/bà Lê Đình Tùng . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Cục Thuế Tỉnh Hưng Yên , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901054730. CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ANH HƯNG YÊN với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY LUẬT TNHH ÁNH DƯƠNG
  Mã số thuế: 0901054699
  Thôn Vô Ngại, Xã Ngọc Lâm, Huyện Mỹ Hào
  CÔNG TY LUẬT TNHH ÁNH DƯƠNG được thành lập vào ngày 2019-04-11 bởi ông/bà Nguyễn Thị Dơn . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Mỹ Hào , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901054699. CÔNG TY LUẬT TNHH ÁNH DƯƠNG với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC MINH AN
  Mã số thuế: 0901055043
  thôn Tiền Thắng, Xã Bảo Khê, Thành phố Hưng yên
  CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC MINH AN được thành lập vào ngày 2019-04-25 bởi ông/bà Vũ Kim Phát . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Thành phố Hưng yên , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901055043. CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC MINH AN với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU TUẤN THÀNH
  Mã số thuế: 0901054850
  Số 10, đường Nguyễn Văn Linh, Xã Bảo Khê, Thành phố Hưng yên
  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU TUẤN THÀNH được thành lập vào ngày 2019-04-17 bởi ông/bà Trần Thị Kim Hoàn . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Thành phố Hưng yên , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901054850. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU TUẤN THÀNH với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • CÔNG TY TNHH 179 AN HƯNG
  Mã số thuế: 0901054610
  Số C31, khu Tân Sáng, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng yên
  CÔNG TY TNHH 179 AN HƯNG được thành lập vào ngày 2019-04-10 bởi ông/bà Hoàng Thị Thủy . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Thành phố Hưng yên , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901054610. CÔNG TY TNHH 179 AN HƯNG với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) khác
 • CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHÚ HẢI
  Mã số thuế: 0901054603
  Số nhà 72, Phố Hoàng Hoa Thám, Phường An Tảo, Thành phố Hưng yên
  CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHÚ HẢI được thành lập vào ngày 2019-04-10 bởi ông/bà Nguyễn Phú Hải . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Thành phố Hưng yên , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901054603. CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHÚ HẢI với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Hoàn thiện công trình xây dựng khác
 • CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN NINH HOÀNG ANH
  Mã số thuế: 0901055269
  Thôn Ninh Vũ, Xã Bình Kiều, Huyện Khoái Châu
  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN NINH HOÀNG ANH được thành lập vào ngày 2019-04-26 bởi ông/bà Lê Văn Quân . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Khoái Châu , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901055269. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN NINH HOÀNG ANH với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ P.I.D
  Mã số thuế: 0901054924
  Thôn Thọ Bình, Xã Tân Dân, Huyện Khoái Châu
  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ P.I.D được thành lập vào ngày 2019-04-19 bởi ông/bà Vũ Thị Hà . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Cục Thuế Tỉnh Hưng Yên , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901054924. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ P.I.D với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • CÔNG TY TNHH OSSTECH MEDICAL
  Mã số thuế: 0901054868
  Xóm 5, Thôn Yên Vĩnh, Xã Dạ Trạch, Huyện Khoái Châu
  CÔNG TY TNHH OSSTECH MEDICAL được thành lập vào ngày 2019-04-18 bởi ông/bà Nguyễn Thành Luân . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Khoái Châu , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901054868. CÔNG TY TNHH OSSTECH MEDICAL với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá
 • CÔNG TY TNHH TÙNG LÂM DOJO
  Mã số thuế: 0901054787
  Xóm 4, thôn Chi Lăng, Xã Đại Tập, Huyện Khoái Châu
  CÔNG TY TNHH TÙNG LÂM DOJO được thành lập vào ngày 2019-04-16 bởi ông/bà Phạm Hồng Đức . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Khoái Châu , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901054787. CÔNG TY TNHH TÙNG LÂM DOJO với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
 • CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC SMART HOUSE
  Mã số thuế: 0901055251
  THV 102, RD Thủy Nguyên 02, Khu đô thị Ecopark Văn Giang, Xã Phụng Công, Huyện Văn Giang
  CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC SMART HOUSE được thành lập vào ngày 2019-04-26 bởi ông/bà Nguyễn Xuân Hân . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Văn Giang , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901055251. CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC SMART HOUSE với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Xây dựng nhà để ở
 • CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN XUÂN KHÔI
  Mã số thuế: 0901054554
  Xóm 13, Xã Nghĩa Trụ, Huyện Văn Giang
  CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN XUÂN KHÔI được thành lập vào ngày 2019-04-22 bởi ông/bà Ngô Xuân Khôi . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Văn Giang , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901054554. CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN XUÂN KHÔI với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp khác
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ECOMART
  Mã số thuế: 0901055036
  Thôn Đan Nhiễm, Thị trấn Văn Giang, Huyện Văn Giang
  CÔNG TY CỔ PHẦN ECOMART được thành lập vào ngày 2019-04-22 bởi ông/bà Nguyễn Anh Tuấn Khanh . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Cục Thuế Tỉnh Hưng Yên , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901055036. CÔNG TY CỔ PHẦN ECOMART với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÂY XANH PHƯƠNG ANH
  Mã số thuế: 0901054988
  Thôn 1, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang
  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÂY XANH PHƯƠNG ANH được thành lập vào ngày 2019-04-22 bởi ông/bà Nguyễn Văn Tuyên . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Văn Giang , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901054988. CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÂY XANH PHƯƠNG ANH với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu trừ gỗ, tre, nứa và động vật sống
 • CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT TIÊN THANH
  Mã số thuế: 0901054748
  Thôn Vĩnh Đồng, Xã Đồng Thanh, Huyện Kim Động
  CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT TIÊN THANH được thành lập vào ngày 2019-04-16 bởi ông/bà Đào Việt Tú . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Kim Động , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901054748. CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT TIÊN THANH với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH MAY MẶC AN THÀNH ĐẠT
  Mã số thuế: 0901054755
  Thôn Tiên Cầu, Xã Hiệp Cường, Huyện Kim Động
  CÔNG TY TNHH MAY MẶC AN THÀNH ĐẠT được thành lập vào ngày 2019-04-12 bởi ông/bà Lê Xuân Thành . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Kim Động , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901054755. CÔNG TY TNHH MAY MẶC AN THÀNH ĐẠT với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) khác
 • CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THUẬN AN LANDCO
  Mã số thuế: 0901054096
  Thôn Trương Xá, Xã Toàn Thắng, Huyện Kim Động
  CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THUẬN AN LANDCO được thành lập vào ngày 2019-04-02 bởi ông/bà Đào Hồng Hạnh . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Cục Thuế Tỉnh Hưng Yên , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901054096. CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THUẬN AN LANDCO với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT VĨNH TƯỜNG
  Mã số thuế: 0901053871
  Đội 4, Thôn Mát, Xã Nhân La, Huyện Kim Động
  CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT VĨNH TƯỜNG được thành lập vào ngày 2019-03-29 bởi ông/bà Nguyễn Quang Tám . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Kim Động , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901053871. CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT VĨNH TƯỜNG với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI HÀ
  Mã số thuế: 0901054970
  Thôn Đường Thôn, Xã Vân Du, Huyện Ân Thi
  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI HÀ được thành lập vào ngày 2019-04-22 bởi ông/bà Cao Thành Đại . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Ân Thi , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901054970. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI HÀ với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI - TRỒNG TRỌT XÃ ĐẶNG LỄ
  Mã số thuế: 0901054642
  An Trạch, Xã Đặng Lễ, Huyện Ân Thi
  HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI - TRỒNG TRỌT XÃ ĐẶNG LỄ được thành lập vào ngày 2019-04-11 bởi ông/bà Triệu Văn Duy . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Ân Thi , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901054642. HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI - TRỒNG TRỌT XÃ ĐẶNG LỄ với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HG
  Mã số thuế: 0901054018
  Thôn Hoàng Cả 3, Thị Trấn Ân Thi, Huyện Ân Thi
  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HG được thành lập vào ngày 2019-04-02 bởi ông/bà Trần Văn Hiệp . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Ân Thi , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901054018. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HG với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác khác
 • CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HT HƯNG YÊN
  Mã số thuế: 0901053952
  Cụm công nghiệp Đặng Lễ Quảng Lãng, Xã Đặng Lễ, Huyện Ân Thi
  CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HT HƯNG YÊN được thành lập vào ngày 2019-03-29 bởi ông/bà Tạ Tường Thịnh . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Ân Thi , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901053952. CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HT HƯNG YÊN với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MINH ĐỨC HƯNG YÊN
  Mã số thuế: 0901054995
  Thôn Điền Đông, Xã Minh Phượng, Huyện Tiên Lữ
  CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MINH ĐỨC HƯNG YÊN được thành lập vào ngày 2019-04-23 bởi ông/bà Nguyễn Văn Đức . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Tiên Lữ , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901054995. CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MINH ĐỨC HƯNG YÊN với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) khác
 • CÔNG TY TNHH XNK THỦY SẢN HẢI NAM DƯƠNG HƯNG YÊN
  Mã số thuế: 0901054184
  Phố Mới, Xã An Viên, Huyện Tiên Lữ
  CÔNG TY TNHH XNK THỦY SẢN HẢI NAM DƯƠNG HƯNG YÊN được thành lập vào ngày 2019-04-02 bởi ông/bà Bùi Thị Thành . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Tiên Lữ , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901054184. CÔNG TY TNHH XNK THỦY SẢN HẢI NAM DƯƠNG HƯNG YÊN với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SEETHING 18
  Mã số thuế: 0901054032
  Thôn Đại Lại, Xã Ngô Quyền, Huyện Tiên Lữ
  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SEETHING 18 được thành lập vào ngày 2019-04-01 bởi ông/bà Trần Văn Thái . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Cục Thuế Tỉnh Hưng Yên , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901054032. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SEETHING 18 với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Sản xuất giày, dép khác
 • CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NEW WIND
  Mã số thuế: 0901053511
  Xóm ấp, Thôn Đồng Lạc, Xã Trung Dũng, Huyện Tiên Lữ
  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NEW WIND được thành lập vào ngày 2019-03-22 bởi ông/bà Đoàn Ngọc Trường . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Tiên Lữ , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901053511. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NEW WIND với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) khác
 • CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SÔNG HỒNG HƯNG YÊN
  Mã số thuế: 0901055117
  Đường Cao Từa, Thôn Cao Xá, Thị trấn Trần Cao, Huyện Phù Cừ
  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SÔNG HỒNG HƯNG YÊN được thành lập vào ngày 2019-04-23 bởi ông/bà Phan Văn Nhân . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Phù Cừ , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901055117. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SÔNG HỒNG HƯNG YÊN với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
 • CÔNG TY TNHH 2TV HƯNG THỊNH
  Mã số thuế: 0901054321
  Thôn Đình Cao, Xã Đình Cao, Huyện Phù Cừ
  CÔNG TY TNHH 2TV HƯNG THỊNH được thành lập vào ngày 2019-04-10 bởi ông/bà Trần Thị Thu Hà . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Phù Cừ , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901054321. CÔNG TY TNHH 2TV HƯNG THỊNH với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu trừ gỗ, tre, nứa và động vật sống
 • CÔNG TY TNHH AN TRƯỜNG PHÁT HƯNG YÊN
  Mã số thuế: 0901053889
  Thôn Cát Dương, Xã Tống Phan, Huyện Phù Cừ
  CÔNG TY TNHH AN TRƯỜNG PHÁT HƯNG YÊN được thành lập vào ngày 2019-03-29 bởi ông/bà Trần Bùi Tuất . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Phù Cừ , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901053889. CÔNG TY TNHH AN TRƯỜNG PHÁT HƯNG YÊN với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • CÔNG TY TNHH 5S XANH VIỆT NAM
  Mã số thuế: 0901052677
  Thôn Hoàng Xá, Xã TiênTiến, Huyện Phù Cừ
  CÔNG TY TNHH 5S XANH VIỆT NAM được thành lập vào ngày 2019-03-15 bởi ông/bà Bùi Văn Điệp . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Phù Cừ , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901052677. CÔNG TY TNHH 5S XANH VIỆT NAM với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
0.03649 sec| 2648.898 kb