Doanh nghiệp tại Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

Huyện Gò Dầu
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THIÊN HỒNG THẢO
  Mã số thuế: 3901280460
  Số 1 Đường Phước Hội, Tổ 3, ấp Phước Đức A, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu
  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THIÊN HỒNG THẢO được thành lập vào ngày 2019-04-23 bởi ông/bà Trang Thị Thu Thảo . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục thuế huyện Gò Dầu , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901280460. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THIÊN HỒNG THẢO với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG ĐẠI PHÁT TN
  Mã số thuế: 3901280566
  Tổ 9, ấp 5, Xã Bàu Đồn, Huyện Gò Dầu
  CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG ĐẠI PHÁT TN được thành lập vào ngày 2019-04-23 bởi ông/bà Phan Văn Tường . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục thuế huyện Gò Dầu , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901280566. CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG ĐẠI PHÁT TN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Thu gom rác thải không độc hại
 • CÔNG TY TNHH TEN TECH COMPOSITE (VIỆT NAM)
  Mã số thuế: 3901280365
  Lô 47, 16, 2, 47, 17, 18, 19, 1, Đường N16, Khu công nghiệ, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu
  CÔNG TY TNHH TEN TECH COMPOSITE (VIỆT NAM) được thành lập vào ngày 2019-04-22 bởi ông/bà Chang, Kuo � Tsui . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Cục Thuế Tỉnh Tây Ninh , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901280365. CÔNG TY TNHH TEN TECH COMPOSITE (VIỆT NAM) với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
 • CÔNG TY TNHH NHỰA NANLI
  Mã số thuế: 3901279874
  Số 25, ấp Cây Da, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Gò Dầu
  CÔNG TY TNHH NHỰA NANLI được thành lập vào ngày 2019-04-08 bởi ông/bà Nguyễn Thùy Dương . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục thuế huyện Gò Dầu , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901279874. CÔNG TY TNHH NHỰA NANLI với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Sản xuất khác chưa được phân vào đâu khác
 • CÔNG TY TNHH ACTR
  Mã số thuế: 3901279747
  Lô 37, 7b, 37, 8, 9b, 14b, 15, 16b, 41, 15b, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu
  CÔNG TY TNHH ACTR được thành lập vào ngày 2019-04-05 bởi ông/bà Liu Yan Hua . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Cục Thuế Tỉnh Tây Ninh , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901279747. CÔNG TY TNHH ACTR với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su
 • CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SỰ KIỆN PHƯƠNG VY AUDIO
  Mã số thuế: 3901279578
  Tổ 5, đường Cầu Sao, ấp Xóm Đồng, Xã Thanh Phước, Huyện Gò Dầu
  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SỰ KIỆN PHƯƠNG VY AUDIO được thành lập vào ngày 2019-04-03 bởi ông/bà Nguyễn Minh Phương . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục thuế huyện Gò Dầu , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901279578. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SỰ KIỆN PHƯƠNG VY AUDIO với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại khác
 • CÔNG TY TNHH MTV HOA DƯƠNG TÂY NINH
  Mã số thuế: 3901279377
  Tổ 12, ấp Phước Đức B, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu
  CÔNG TY TNHH MTV HOA DƯƠNG TÂY NINH được thành lập vào ngày 2019-04-01 bởi ông/bà Đặng Thị Bé Hòa . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục thuế huyện Gò Dầu , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901279377. CÔNG TY TNHH MTV HOA DƯƠNG TÂY NINH với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG NHẤT TÍN
  Mã số thuế: 3901278905
  Số 04 Tổ 40, ấp Rỗng Tượng, Xã Thanh Phước, Huyện Gò Dầu
  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG NHẤT TÍN được thành lập vào ngày 2019-03-22 bởi ông/bà Lê Hoàng Quyên . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục thuế huyện Gò Dầu , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901278905. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG NHẤT TÍN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH HK FURNITURE
  Mã số thuế: 3901278782
  Số 114, Tổ 2, ấp Cẩm An, Xã Cẩm Giang, Huyện Gò Dầu
  CÔNG TY TNHH HK FURNITURE được thành lập vào ngày 2019-03-20 bởi ông/bà Nguyễn Hoàng Văn . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục thuế huyện Gò Dầu , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901278782. CÔNG TY TNHH HK FURNITURE với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH MAI ĐÀO
  Mã số thuế: 3901278687
  Số nhà 12, hẻm 6, tổ 1, ấp 1, Xã Bàu Đồn, Huyện Gò Dầu
  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH MAI ĐÀO được thành lập vào ngày 2019-03-18 bởi ông/bà Nguyễn Văn Tấn . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục thuế huyện Gò Dầu , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901278687. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH MAI ĐÀO với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Vận tải hành khách đường bộ khác
 • CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THAN CỦI WMS VIỆT
  Mã số thuế: 3901278567
  Số 60, ấp Trâm Vàng 3, Xã Thanh Phước, Huyện Gò Dầu
  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THAN CỦI WMS VIỆT được thành lập vào ngày 2019-03-15 bởi ông/bà Đỗ Thị Hồng Thu . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục thuế huyện Gò Dầu , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901278567. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THAN CỦI WMS VIỆT với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
 • CÔNG TY TNHH MTV HALEN HOTEL
  Mã số thuế: 3901278380
  Tổ 17, ấp Phước Đức B, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu
  CÔNG TY TNHH MTV HALEN HOTEL được thành lập vào ngày 2019-03-11 bởi ông/bà Trần Văn Thọ . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục thuế huyện Gò Dầu , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901278380. CÔNG TY TNHH MTV HALEN HOTEL với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • CÔNG TY TNHH ƯNG SƠN
  Mã số thuế: 3901278260
  Số 8 đường Hùng Vương, khu phố Thanh Bình C, Thị trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu
  CÔNG TY TNHH ƯNG SƠN được thành lập vào ngày 2019-03-08 bởi ông/bà Trần Khánh Dân . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục thuế huyện Gò Dầu , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901278260. CÔNG TY TNHH ƯNG SƠN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Xây dựng nhà để ở
 • CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SAMLAND
  Mã số thuế: 3901278246
  Đường Nông Trường, ấp Phước Đức A, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu
  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SAMLAND được thành lập vào ngày 2019-03-08 bởi ông/bà Võ Nguyễn Trường Giang . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục thuế huyện Gò Dầu , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901278246. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SAMLAND với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐÀI VIỆT
  Mã số thuế: 3901278091
  Số 18, ấp Suối Cao B, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu
  CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐÀI VIỆT được thành lập vào ngày 2019-03-04 bởi ông/bà Nguyễn Thị út Bé . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục thuế huyện Gò Dầu , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901278091. CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐÀI VIỆT với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP HÂN ĐIỀN
  Mã số thuế: 3901277965
  Số 23, tổ 3, ấp Cẩm Thắng, Xã Cẩm Giang, Huyện Gò Dầu
  CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP HÂN ĐIỀN được thành lập vào ngày 2019-02-28 bởi ông/bà Lê Hoàng Anh . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục thuế huyện Gò Dầu , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901277965. CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP HÂN ĐIỀN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH LẮP ĐẶT TRANG THIẾT BỊ BẢO KHÁNH
  Mã số thuế: 3901277845
  Số 586, ấp Suối Cao B, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu
  CÔNG TY TNHH LẮP ĐẶT TRANG THIẾT BỊ BẢO KHÁNH được thành lập vào ngày 2019-02-25 bởi ông/bà Phạm Thị Hoàng Oanh . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục thuế huyện Gò Dầu , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901277845. CÔNG TY TNHH LẮP ĐẶT TRANG THIẾT BỊ BẢO KHÁNH với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp khác
 • CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN ĐỨC THỊNH
  Mã số thuế: 3901277683
  ấp 5, Xã Bàu Đồn, Huyện Gò Dầu
  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN ĐỨC THỊNH được thành lập vào ngày 2019-02-22 bởi ông/bà Cao Minh Đức . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục thuế huyện Gò Dầu , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901277683. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN ĐỨC THỊNH với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • CÔNG TY TNHH KHẢI PHÁT VINA
  Mã số thuế: 3901277475
  Tổ 24 (TQ08), ấp Xóm Mới 2, Xã Thanh Phước, Huyện Gò Dầu
  CÔNG TY TNHH KHẢI PHÁT VINA được thành lập vào ngày 2019-02-14 bởi ông/bà Vòng Chống Lềnh . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục thuế huyện Gò Dầu , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901277475. CÔNG TY TNHH KHẢI PHÁT VINA với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
 • CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GINO
  Mã số thuế: 3901277066
  Đường ĐT 782, ấp Phước Đức B, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu
  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GINO được thành lập vào ngày 2019-02-14 bởi ông/bà Đặng Thị Thu Thảo . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục thuế huyện Gò Dầu , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901277066. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GINO với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp khác

Phó tổng giám đốc Tân Hiệp Phát, Trần Uyên Phương kể việc đầu tiên làm là...

Nhà máy sữa Driftwood của Vinamilk vừa ủng hộ 23.000 lít sữa hỗ trợ người dân Los Angeles gặp khó khăn do...

75 doanh nghiệp trả Ngân hàng Nhà nước giấy chứng nhận sản xuất vàng trang sức, trong đó 6 trường hợp thực...

0.11465 sec| 2279.641 kb