Doanh nghiệp tại Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Huyện Dương Minh Châu
 • CÔNG TY TNHH HOA LIÊN HÒA
  Mã số thuế: 3901279232
  217, Thuận Phước, Xã Truông Mít, Huyện Dương Minh Châu
  CÔNG TY TNHH HOA LIÊN HÒA được thành lập vào ngày 2019-03-27 bởi ông/bà Nguyễn Thị Hòa . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Dương Minh Châu , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901279232. CÔNG TY TNHH HOA LIÊN HÒA với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn đồ uống
 • CÔNG TY TNHH NHƯ MƯỜI
  Mã số thuế: 3901278824
  Số nhà 272, Tổ 9, ấp 3, Xã Bến Củi, Huyện Dương Minh Châu
  CÔNG TY TNHH NHƯ MƯỜI được thành lập vào ngày 2019-03-20 bởi ông/bà Võ Văn út . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Dương Minh Châu , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901278824. CÔNG TY TNHH NHƯ MƯỜI với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Thu gom rác thải không độc hại
 • CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ NÔNG NGHIỆP NÚI BÀ ĐEN
  Mã số thuế: 3901278655
  Thửa đất 381, tờ bản đồ số 8, Xã Phan, Huyện Dương Minh Châu
  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ NÔNG NGHIỆP NÚI BÀ ĐEN được thành lập vào ngày 2019-03-18 bởi ông/bà Phạm Thành Vinh . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Dương Minh Châu , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901278655. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ NÔNG NGHIỆP NÚI BÀ ĐEN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Dịch vụ hỗ trợ giáo dục khác
 • DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƠ KHÍ CÔNG THUẬN
  Mã số thuế: 3901278253
  Tổ 21 ấp Ninh Bình, Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu
  DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƠ KHÍ CÔNG THUẬN được thành lập vào ngày 2019-03-14 bởi ông/bà Võ Thành Công . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Dương Minh Châu , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901278253. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƠ KHÍ CÔNG THUẬN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại
 • DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG KIM LÝ
  Mã số thuế: 3901278486
  1252, Tổ 1, ấp Ninh Hiệp, Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu
  DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG KIM LÝ được thành lập vào ngày 2019-03-13 bởi ông/bà Nguyễn Thụy Huyền Trang . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Dương Minh Châu , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901278486. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG KIM LÝ với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
 • DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRỊNH VĂN SẮC
  Mã số thuế: 3901277482
  ấp Phước Tân 1, Xã Phan, Huyện Dương Minh Châu
  DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRỊNH VĂN SẮC được thành lập vào ngày 2019-02-14 bởi ông/bà Trịnh Văn Sắc . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Dương Minh Châu , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901277482. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRỊNH VĂN SẮC với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 • CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHAI THÁC XÂY DỰNG DỊCH VỤ TÂN DƯƠNG MINH CHÂU
  Mã số thuế: 3901277316
  Tổ 1, khu phố 4, TT. Dương Minh Châu, Huyện Dương Minh Châu
  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHAI THÁC XÂY DỰNG DỊCH VỤ TÂN DƯƠNG MINH CHÂU được thành lập vào ngày 2019-01-31 bởi ông/bà Phạm Thị Thanh Thảo . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Cục Thuế Tỉnh Tây Ninh , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901277316. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHAI THÁC XÂY DỰNG DỊCH VỤ TÂN DƯƠNG MINH CHÂU với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH NƯỚC KHOÁNG ABANO
  Mã số thuế: 3901277210
  ấp Bàu Dài, Xã Phước Ninh, Huyện Dương Minh Châu
  CÔNG TY TNHH NƯỚC KHOÁNG ABANO được thành lập vào ngày 2019-01-29 bởi ông/bà Lê Sơn Tình . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Dương Minh Châu , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901277210. CÔNG TY TNHH NƯỚC KHOÁNG ABANO với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
 • TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - UNT THUẾ PNN - CCT DƯƠNG MINH CHÂU
  Mã số thuế: 3901277034
  379, Nguyễn Chí Thanh, khu phố 1, TT. Dương Minh Châu, Huyện Dương Minh Châu
  TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - UNT THUẾ PNN - CCT DƯƠNG MINH CHÂU được thành lập vào ngày 2019-01-24 bởi ông/bà Trần Văn Lựng . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Dương Minh Châu , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901277034. TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - UNT THUẾ PNN - CCT DƯƠNG MINH CHÂU với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu khác
 • CÔNG TY TNHH MTV THẢO TOÀN PHÁT
  Mã số thuế: 3901276672
  Số 20/1 tổ 9, ấp Thuận Hòa, Xã Truông Mít, Huyện Dương Minh Châu
  CÔNG TY TNHH MTV THẢO TOÀN PHÁT được thành lập vào ngày 2019-01-17 bởi ông/bà Nguyễn Minh Thảo . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Dương Minh Châu , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901276672. CÔNG TY TNHH MTV THẢO TOÀN PHÁT với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Cho thuê xe có động cơ
 • CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHÚC THÁI AN
  Mã số thuế: 3901276256
  Số 375, Đường 784, ấp Bình Linh, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu
  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHÚC THÁI AN được thành lập vào ngày 2019-01-14 bởi ông/bà Nguyễn Công Bằng . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Dương Minh Châu , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901276256. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHÚC THÁI AN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
 • CÔNG TY TNHH XUÂN MINH NGUYÊN
  Mã số thuế: 3901275799
  06 Tổ 18, ấp Ninh Thuận, Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu
  CÔNG TY TNHH XUÂN MINH NGUYÊN được thành lập vào ngày 2019-01-05 bởi ông/bà Nguyễn Minh Phúc . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Dương Minh Châu , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901275799. CÔNG TY TNHH XUÂN MINH NGUYÊN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Xây dựng nhà để ở
 • TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT DƯƠNG MINH CHÂU
  Mã số thuế: 3901273431
  379, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 1, TT. Dương Minh Châu, Huyện Dương Minh Châu
  TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT DƯƠNG MINH CHÂU được thành lập vào ngày 2018-12-14 bởi ông/bà Trần Văn Lựng . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Dương Minh Châu , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901273431. TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT DƯƠNG MINH CHÂU với kinh nghiệm 3 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu khác
 • TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU CT KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT - CCT DƯƠNG MINH CHÂU
  Mã số thuế: 3901273456
  379, đường Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 1, TT. Dương Minh Châu, Huyện Dương Minh Châu
  TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU CT KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT - CCT DƯƠNG MINH CHÂU được thành lập vào ngày 2018-12-14 bởi ông/bà Trần Văn Lựng . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Dương Minh Châu , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901273456. TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU CT KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT - CCT DƯƠNG MINH CHÂU với kinh nghiệm 3 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu khác
 • TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU CT THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT DƯƠNG MINH CHÂU
  Mã số thuế: 3901273417
  379, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 1, TT. Dương Minh Châu, Huyện Dương Minh Châu
  TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU CT THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT DƯƠNG MINH CHÂU được thành lập vào ngày 2018-12-14 bởi ông/bà Trần Văn Lựng . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Dương Minh Châu , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901273417. TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU CT THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT DƯƠNG MINH CHÂU với kinh nghiệm 3 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu khác
 • TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QL - CCT DƯƠNG MINH CHÂU
  Mã số thuế: 3901273463
  379, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 1, TT. Dương Minh Châu, Huyện Dương Minh Châu
  TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QL - CCT DƯƠNG MINH CHÂU được thành lập vào ngày 2018-12-14 bởi ông/bà Trần Văn Lựng . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Dương Minh Châu , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901273463. TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QL - CCT DƯƠNG MINH CHÂU với kinh nghiệm 3 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu khác
 • CÔNG TY TNHH NGUYỄN TRẦN DUY LÂN
  Mã số thuế: 3901273047
  Tổ 14, ấp Bình Linh, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu
  CÔNG TY TNHH NGUYỄN TRẦN DUY LÂN được thành lập vào ngày 2018-12-13 bởi ông/bà Nguyễn Thanh Tuân . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Dương Minh Châu , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901273047. CÔNG TY TNHH NGUYỄN TRẦN DUY LÂN với kinh nghiệm 3 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Quảng cáo khác
 • CÔNG TY TNHH KHAI THÁC MỘNG CẦM
  Mã số thuế: 3901272170
  Tổ 1, Khu phố 4, TT. Dương Minh Châu, Huyện Dương Minh Châu
  CÔNG TY TNHH KHAI THÁC MỘNG CẦM được thành lập vào ngày 2018-12-06 bởi ông/bà Nguyễn Mộng Cầm . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Dương Minh Châu , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901272170. CÔNG TY TNHH KHAI THÁC MỘNG CẦM với kinh nghiệm 3 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
 • CÔNG TY TNHH TM DV THUẬN NGUYỄN
  Mã số thuế: 3901272036
  Số nhà 14, tổ 14, ấp Ninh Hưng1, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu
  CÔNG TY TNHH TM DV THUẬN NGUYỄN được thành lập vào ngày 2018-12-04 bởi ông/bà Nguyễn Hoàng Thuận . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Dương Minh Châu , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901272036. CÔNG TY TNHH TM DV THUẬN NGUYỄN với kinh nghiệm 3 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan khác
 • CÔNG TY TNHH MTV THẾ THÁI HÒA
  Mã số thuế: 3901271716
  Số 22, đường Bàu Cỏ, Suối Đá, khu phố 3, TT. Dương Minh Châu, Huyện Dương Minh Châu
  CÔNG TY TNHH MTV THẾ THÁI HÒA được thành lập vào ngày 2018-11-28 bởi ông/bà Vương Ngọc Vinh . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Dương Minh Châu , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901271716. CÔNG TY TNHH MTV THẾ THÁI HÒA với kinh nghiệm 3 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...

Phó tổng giám đốc Tân Hiệp Phát, Trần Uyên Phương kể việc đầu tiên làm là...

Nhà máy sữa Driftwood của Vinamilk vừa ủng hộ 23.000 lít sữa hỗ trợ người dân Los Angeles gặp khó khăn do...

75 doanh nghiệp trả Ngân hàng Nhà nước giấy chứng nhận sản xuất vàng trang sức, trong đó 6 trường hợp thực...

0.10445 sec| 2283.953 kb