Xn Giống Và Phục Vụ Trồng Rừng Tp.Hcm

Xn Giống Và Phục Vụ Trồng Rừng Tp.Hcm có mã số thuế là 0300631704, được cấp giấy phép ngày 1998-10-24, hiện đăng ký kinh doanh tại địa chỉ 6 Nguyễn Thành ý, Quận 1

 • Tên công ty: Xn Giống Và Phục Vụ Trồng Rừng Tp.Hcm
 • Mã số thuế: 0300631704
 • Địa chỉ: 6 Nguyễn Thành ý, Quận 1
 • Số điện thoại: 8296299
 • Giám đốc: Nguyễn Thanh Phong
 • Chủ sở hữu:
 • Giấy phép kinh doanh: 0300631704
 • Tình trạng hoạt động: Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 22/02/2006
 • Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngày cấp giấy phép: 1998-10-24
 • Ngành nghề chính: Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
 • Giới thiệu về Xn Giống Và Phục Vụ Trồng Rừng Tp.Hcm


  Xn Giống Và Phục Vụ Trồng Rừng Tp.Hcm được thành lập vào ngày 1998-10-24 bởi ông/bà . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0300631704. Xn Giống Và Phục Vụ Trồng Rừng Tp.Hcm với kinh nghiệm 23 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan .
  Để biết thêm, mọi thông tin chi tiết xin quý khách vui lòng liên lạc với Ông/Bà theo địa chỉ sau đây 6 Nguyễn Thành ý, Quận 1. Số điện thoại liên hệ: 8296299 .

  Tầm nhìn của Xn Giống Và Phục Vụ Trồng Rừng Tp.Hcm

   

  Sứ mệnh của Xn Giống Và Phục Vụ Trồng Rừng Tp.Hcm

   

   

  Giá trị cốt lõi của Xn Giống Và Phục Vụ Trồng Rừng Tp.Hcm

  Các câu hỏi thường gặp

   

  Xn Giống Và Phục Vụ Trồng Rừng Tp.Hcm được thành lập vào năm bao nhiêu?

  Trả lời: Xn Giống Và Phục Vụ Trồng Rừng Tp.Hcm được thành lập vào năm 1998-10-24

  Xn Giống Và Phục Vụ Trồng Rừng Tp.Hcm do ai sáng lập?

  Trả lời: Xn Giống Và Phục Vụ Trồng Rừng Tp.Hcm được thành lập bởi

  Các doanh nghiệp cùng ngành nghề kinh doanh

  • Công Ty TNHH Lâm Nghiệp Quảng Nam
   Mã số thuế: 4000385163
   43 Huỳnh Thúc Kháng, Thành phố Tam Kỳ
   Công Ty TNHH Lâm Nghiệp Quảng Nam được thành lập vào ngày 2003-07-11 bởi ông/bà Huỳnh Quốc Huy . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Thành phố Tam Kỳ , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4000385163. Công Ty TNHH Lâm Nghiệp Quảng Nam với kinh nghiệm 18 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
  • Dự Án Quản Lý Rừng Đầu Nguồn A - Vương
   Mã số thuế: 4000402796
   77, Trần Quý Cáp, Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ
   Dự Án Quản Lý Rừng Đầu Nguồn A - Vương được thành lập vào ngày 2004-09-13 bởi ông/bà . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Cục Thuế Tỉnh Quảng Nam , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4000402796. Dự Án Quản Lý Rừng Đầu Nguồn A - Vương với kinh nghiệm 17 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
  • Chi Cục Kiểm Lâm Tỉnh Quảng Nam
   Mã số thuế: 4000437453
   77 Trần Quý Cáp, Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ
   Chi Cục Kiểm Lâm Tỉnh Quảng Nam được thành lập vào ngày 2006-03-28 bởi ông/bà . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Cục Thuế Tỉnh Quảng Nam , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4000437453. Chi Cục Kiểm Lâm Tỉnh Quảng Nam với kinh nghiệm 15 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
  • Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Phú Ninh
   Mã số thuế: 4000582242
   20 Trần Cao Vân, Thành phố Tam Kỳ
   Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Phú Ninh được thành lập vào ngày 2009-03-24 bởi ông/bà Nguyễn Xuân Phước . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Cục Thuế Tỉnh Quảng Nam , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4000582242. Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Phú Ninh với kinh nghiệm 12 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
  • Đội Kiểm Lâm Cơ Động Và Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng Số 1
   Mã số thuế: 4000933331
   272 Trần Cao Vân, Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ
   Đội Kiểm Lâm Cơ Động Và Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng Số 1 được thành lập vào ngày 2013-06-20 bởi ông/bà Huỳnh Thanh Trung . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Cục Thuế Tỉnh Quảng Nam , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 4000933331. Đội Kiểm Lâm Cơ Động Và Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng Số 1 với kinh nghiệm 8 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
  • Đội Kiểm Lâm Cơ Động Và Phòng Cháy, Chữa Cháy Rừng Tỉnh An Giang
   Mã số thuế: 1600255788-002
   ấp Tân Hiệp, Xã Tân Lợi, Huyện Tịnh Biên
   Đội Kiểm Lâm Cơ Động Và Phòng Cháy, Chữa Cháy Rừng Tỉnh An Giang được thành lập vào ngày 2016-01-13 bởi ông/bà Nguyễn Ngọc Dân . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Tịnh Biên , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1600255788-002. Đội Kiểm Lâm Cơ Động Và Phòng Cháy, Chữa Cháy Rừng Tỉnh An Giang với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
  • Hạt Kiểm Lâm Huyện Tịnh Biên
   Mã số thuế: 1600255788-003
   ấp Tân Hiệp, Xã Tân Lợi, Huyện Tịnh Biên
   Hạt Kiểm Lâm Huyện Tịnh Biên được thành lập vào ngày 2016-01-13 bởi ông/bà Lê Thành Công . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Tịnh Biên , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1600255788-003. Hạt Kiểm Lâm Huyện Tịnh Biên với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
  • Hạt Kiểm Lâm Huyện Tri Tôn
   Mã số thuế: 1600255788-001
   ấp An Lộc, Xã Châu Lăng, Huyện Tri Tôn
   Hạt Kiểm Lâm Huyện Tri Tôn được thành lập vào ngày 2016-01-13 bởi ông/bà Lý Vĩnh Định . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Tri Tôn , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1600255788-001. Hạt Kiểm Lâm Huyện Tri Tôn với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
  • Hạt Kiểm Lâm U Minh Thượng
   Mã số thuế: 1700262700
   ấp Công Sự xã An Minh Bắc, Huyện U Minh Thượng
   Hạt Kiểm Lâm U Minh Thượng được thành lập vào ngày 1998-09-17 bởi ông/bà . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện U Minh Thượng , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1700262700. Hạt Kiểm Lâm U Minh Thượng với kinh nghiệm 23 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
  • Vườn Quốc Gia U Minh Thượng
   Mã số thuế: 1700460269
   ấp Cộng Sự, Xã An Minh Bắc, Huyện U Minh Thượng
   Vườn Quốc Gia U Minh Thượng được thành lập vào ngày 2005-04-07 bởi ông/bà . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện U Minh Thượng , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1700460269. Vườn Quốc Gia U Minh Thượng với kinh nghiệm 16 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
  • CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ SONG VŨ 0314690234-006
   Mã số thuế: 0314690234-006
   477 âp Bình Lợi, Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ
   CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ SONG VŨ 0314690234-006 được thành lập vào ngày 2018-06-01 bởi ông/bà Phan Phú Thời . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Nhà Bè , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0314690234-006. CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ SONG VŨ 0314690234-006 với kinh nghiệm 3 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu khác
  • HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HƯƠNG GIANG
   Mã số thuế: 0315440149
   315/20 ấp Lý Hòa Hiệp, Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ
   HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HƯƠNG GIANG được thành lập vào ngày 2018-12-17 bởi ông/bà Đinh Quang Thành . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Cần Giờ , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0315440149. HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HƯƠNG GIANG với kinh nghiệm 3 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
  • CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỪA NƯỚC VIỆT NAM
   Mã số thuế: 0315515267
   526 ấp Bình Phước, Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ
   CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỪA NƯỚC VIỆT NAM được thành lập vào ngày 2019-02-20 bởi ông/bà Phan Minh Tiến . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Cần Giờ , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0315515267. CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỪA NƯỚC VIỆT NAM với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Sản xuất đường
  • CÔNG TY TNHH TOMTAM CHI NHÁNH CẦN GIỜ
   Mã số thuế: 1301063446-001
   771/29 Rừng Sác, ấp An Nghĩa, Xã An Thới Đông, Huyện Cần Giờ
   CÔNG TY TNHH TOMTAM CHI NHÁNH CẦN GIỜ được thành lập vào ngày 2019-03-04 bởi ông/bà Nguyễn Thị Minh Tâm . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 1301063446-001. CÔNG TY TNHH TOMTAM CHI NHÁNH CẦN GIỜ với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
  • CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ÉN VIỆT TẠI CẦN GIỜ
   Mã số thuế: 0304955040-013
   Số 548/62/52 Đường Nguyễn Công Bao, ấp An Phước, Xã Tam Thôn Hiệp, Huyện Cần Giờ
   CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ÉN VIỆT TẠI CẦN GIỜ được thành lập vào ngày 2019-03-14 bởi ông/bà Trần Thanh Tân . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Cần Giờ , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0304955040-013. CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ÉN VIỆT TẠI CẦN GIỜ với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
  • CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN PHÚC TUẤN
   Mã số thuế: 0315607479
   181 Đường An Thới Đông, ấp An Bình, Xã An Thới Đông, Huyện Cần Giờ
   CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN PHÚC TUẤN được thành lập vào ngày 2019-04-03 bởi ông/bà Vương Văn Phúc . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Cần Giờ , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0315607479. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN PHÚC TUẤN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
  • VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYỄN PHAN
   Mã số thuế: 0305160216-002
   243A Đường Rừng Sác, ấp Bình Phước, Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ
   VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYỄN PHAN được thành lập vào ngày 2019-04-08 bởi ông/bà Phan Thị Linh Giang . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Quận 12 , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0305160216-002. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYỄN PHAN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
  • VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ANDO 0315601364-002
   Mã số thuế: 0315601364-002
   230 Tam Thôn Hiệp, ấp An Hòa, Xã Tam Thôn Hiệp, Huyện Cần Giờ
   VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ANDO 0315601364-002 được thành lập vào ngày 2019-04-09 bởi ông/bà Lê Thị Hà . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Quận Tân Bình , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0315601364-002. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ANDO 0315601364-002 với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
  • CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TOÀN GIA PHÁT
   Mã số thuế: 0311659902-001
   333/3 Đường Đào Cử, Khu phố Miễu Ba, Thị Trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ
   CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TOÀN GIA PHÁT được thành lập vào ngày 2019-04-09 bởi ông/bà Lê Phú Anh . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Quận 8 , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0311659902-001. CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TOÀN GIA PHÁT với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
  • CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN CẦN GIỜ STAR
   Mã số thuế: 0312092077-001
   422B Đường Rừng Sác, Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ
   CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN CẦN GIỜ STAR được thành lập vào ngày 2019-04-22 bởi ông/bà Nguyễn Quốc Tuấn . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Cần Giờ , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0312092077-001. CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN CẦN GIỜ STAR với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...

  Các doanh nghiệp mới cập nhật

  • CÔNG TY TNHH CHEUNG HA AUTO TECH VIỆT NAM
   Mã số thuế: 3901280781
   Lô A 1, 2, khu công nghiệp TMTC, thuộc KKTCK Mộc Bài, ấp Thuậ, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu
   CÔNG TY TNHH CHEUNG HA AUTO TECH VIỆT NAM được thành lập vào ngày 1970-01-01 bởi ông/bà .... Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi ..., mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901280781. CÔNG TY TNHH CHEUNG HA AUTO TECH VIỆT NAM với kinh nghiệm 51 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
  • CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG KIM PHÁT TÂY NINH
   Mã số thuế: 3901281993
   Số 112 Nguyễn Trung Trực, Khu phố 3, Thị trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu
   CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG KIM PHÁT TÂY NINH được thành lập vào ngày 1970-01-01 bởi ông/bà .... Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi ..., mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901281993. CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG KIM PHÁT TÂY NINH với kinh nghiệm 51 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
  • DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DIỆP LÂM GIA TRANG
   Mã số thuế: 3901282820
   Số nhà 220 Khu phố 1, Thị trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu
   DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DIỆP LÂM GIA TRANG được thành lập vào ngày 1970-01-01 bởi ông/bà .... Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi ..., mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901282820. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DIỆP LÂM GIA TRANG với kinh nghiệm 51 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
  • CÔNG TY TNHH GIA CÔNG GIÀY VĨNH THẮNG
   Mã số thuế: 3901282806
   3260 Đường Xuyên á, ấp Chánh, Xã An Thạnh, Huyện Bến Cầu
   CÔNG TY TNHH GIA CÔNG GIÀY VĨNH THẮNG được thành lập vào ngày 1970-01-01 bởi ông/bà .... Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi ..., mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901282806. CÔNG TY TNHH GIA CÔNG GIÀY VĨNH THẮNG với kinh nghiệm 51 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
  • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH ĐẠT MỘC BÀI
   Mã số thuế: 3901284296
   K09, Chợ Đường Biên, khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, ấp Thuận, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu
   CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH ĐẠT MỘC BÀI được thành lập vào ngày 1970-01-01 bởi ông/bà .... Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi ..., mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901284296. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH ĐẠT MỘC BÀI với kinh nghiệm 51 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
  • CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP AN PHÚ - MỘC BÀI
   Mã số thuế: 3901285388
   Khu Dân cư An Phú, ấp Thuận Tây, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu
   CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP AN PHÚ - MỘC BÀI được thành lập vào ngày 1970-01-01 bởi ông/bà .... Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi ..., mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901285388. CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP AN PHÚ - MỘC BÀI với kinh nghiệm 51 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
  • CÔNG TY TNHH EAGLE VINA
   Mã số thuế: 3901285677
   Lô số D2, 2, Khu Công nghiệp TMTC thuộc KKTCK Mộc Bài, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu
   CÔNG TY TNHH EAGLE VINA được thành lập vào ngày 1970-01-01 bởi ông/bà .... Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi ..., mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901285677. CÔNG TY TNHH EAGLE VINA với kinh nghiệm 51 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
  • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HẢI SƠN MỘC BÀI
   Mã số thuế: 3901286790
   9 Chợ Đường Biên, Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, ấp Thuận Tây, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu
   CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HẢI SƠN MỘC BÀI được thành lập vào ngày 1970-01-01 bởi ông/bà .... Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi ..., mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901286790. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HẢI SƠN MỘC BÀI với kinh nghiệm 51 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
  • CÔNG TY TNHH TM-DV ĐO ĐẠC TRUNG KIÊN
   Mã số thuế: 3901286913
   Đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 1, Thị trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu
   CÔNG TY TNHH TM-DV ĐO ĐẠC TRUNG KIÊN được thành lập vào ngày 1970-01-01 bởi ông/bà .... Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi ..., mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901286913. CÔNG TY TNHH TM-DV ĐO ĐẠC TRUNG KIÊN với kinh nghiệm 51 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
  • CÔNG TY TNHH MTV LONG THÀNH CÔNG
   Mã số thuế: 3901287554
   Tỉnh lộ 786, ấp Thuận Tây, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu
   CÔNG TY TNHH MTV LONG THÀNH CÔNG được thành lập vào ngày 1970-01-01 bởi ông/bà .... Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi ..., mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 3901287554. CÔNG TY TNHH MTV LONG THÀNH CÔNG với kinh nghiệm 51 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...

  Phó tổng giám đốc Tân Hiệp Phát, Trần Uyên Phương kể việc đầu tiên làm là...

  Nhà máy sữa Driftwood của Vinamilk vừa ủng hộ 23.000 lít sữa hỗ trợ người dân Los Angeles gặp khó khăn do...

  75 doanh nghiệp trả Ngân hàng Nhà nước giấy chứng nhận sản xuất vàng trang sức, trong đó 6 trường hợp thực...

  0.04516 sec| 2718.797 kb