Doanh nghiệp tại Quận 3, Hồ Chí Minh

Quận 3
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒ TRUNG NGHĨA
  Mã số thuế: 0315652418
  616 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3
  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒ TRUNG NGHĨA được thành lập vào ngày 2019-04-26 bởi ông/bà Phạm Quốc Trung . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Quận 3 , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0315652418. CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒ TRUNG NGHĨA với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • CÔNG TY TNHH SNAPSHOT
  Mã số thuế: 0315651936
  123 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3
  CÔNG TY TNHH SNAPSHOT được thành lập vào ngày 2019-04-26 bởi ông/bà Nguyễn Trọng Hữu . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Quận 3 , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0315651936. CÔNG TY TNHH SNAPSHOT với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Xuất bản phần mềm khác
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TTP
  Mã số thuế: 0315642843
  Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phuờng 05, Quận 3
  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TTP được thành lập vào ngày 2019-04-26 bởi ông/bà Vũ Hoàng Hải Phú . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Quận 3 , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0315642843. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TTP với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Xây dựng nhà để ở
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN NAM LINH
  Mã số thuế: 0315649493
  Tầng 1 Tòa nhà An Phú Plaza, 117, 119 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3
  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN NAM LINH được thành lập vào ngày 2019-04-26 bởi ông/bà Đặng Thị Mỹ Viện . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Quận 3 , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0315649493. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN NAM LINH với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu trừ gỗ, tre, nứa và động vật sống
 • CÔNG TY TNHH SEATUP
  Mã số thuế: 0315645883
  148/23 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3
  CÔNG TY TNHH SEATUP được thành lập vào ngày 2019-04-25 bởi ông/bà Nguyễn Vương Thành Tâm . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0315645883. CÔNG TY TNHH SEATUP với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG & KỸ THUẬT ONE PRO
  Mã số thuế: 0315649863
  Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phuờng 05, Quận 3
  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG & KỸ THUẬT ONE PRO được thành lập vào ngày 2019-04-25 bởi ông/bà Nguyễn Quốc Việt . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Quận 3 , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0315649863. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG & KỸ THUẬT ONE PRO với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Xây dựng nhà để ở
 • CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG 666
  Mã số thuế: 0315649687
  658/21 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3
  CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG 666 được thành lập vào ngày 2019-04-25 bởi ông/bà Võ Hoàng Sáu . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Quận 3 , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0315649687. CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG 666 với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Xây dựng nhà để ở
 • CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ BẰNG HỮU
  Mã số thuế: 0315648612
  306 Nguyễn Thị Minh Khai, Phuờng 05, Quận 3
  CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ BẰNG HỮU được thành lập vào ngày 2019-04-25 bởi ông/bà Nguyễn Thị Hoàng Yến . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Quận 3 , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0315648612. CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ BẰNG HỮU với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Dịch vụ phục vụ đồ uống
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY LẮP PHƯỚC TIẾN
  Mã số thuế: 0315648972
  205/54A Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3
  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY LẮP PHƯỚC TIẾN được thành lập vào ngày 2019-04-25 bởi ông/bà Trần Thị Tuyền . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Quận 3 , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0315648972. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY LẮP PHƯỚC TIẾN với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Sửa chữa máy móc, thiết bị
 • CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GKC
  Mã số thuế: 0315646936
  Tâng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117, 119 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3
  CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GKC được thành lập vào ngày 2019-04-25 bởi ông/bà Phạm Minh Trí . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Quận 3 , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0315646936. CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GKC với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Lập trình máy vi tính
 • CÔNG TY TNHH THT-GREEN
  Mã số thuế: 0315645837
  193/42 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 07, Quận 3
  CÔNG TY TNHH THT-GREEN được thành lập vào ngày 2019-04-25 bởi ông/bà Phan Thị Hoài Thương . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Quận 3 , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0315645837. CÔNG TY TNHH THT-GREEN với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG THÁI DƯƠNG
  Mã số thuế: 0315642314
  350/3 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3
  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG THÁI DƯƠNG được thành lập vào ngày 2019-04-23 bởi ông/bà Phan Văn Vị . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Quận 3 , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0315642314. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG THÁI DƯƠNG với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Cung ứng và quản lý nguồn lao động
 • CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG TRƯƠNG GIA
  Mã số thuế: 0315641624
  Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phuờng 05, Quận 3
  CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG TRƯƠNG GIA được thành lập vào ngày 2019-04-23 bởi ông/bà Trương Anh Tuấn . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Quận 3 , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0315641624. CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG TRƯƠNG GIA với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Xây dựng nhà để ở
 • CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ SAN HÔ ĐỎ
  Mã số thuế: 0315643205
  800Bis Nguyễn Đình Chiểu, Phường 01, Quận 3
  CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ SAN HÔ ĐỎ được thành lập vào ngày 2019-04-23 bởi ông/bà Nguyễn Thanh Hà . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Quận 3 , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0315643205. CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ SAN HÔ ĐỎ với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DUNG VŨ
  Mã số thuế: 0315640677
  Tầng 7, 116, 118 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 3
  CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DUNG VŨ được thành lập vào ngày 2019-04-23 bởi ông/bà Nguyễn Thị Hà . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Quận 3 , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0315640677. CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DUNG VŨ với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Xây dựng nhà để ở
 • CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN TÂY NAM
  Mã số thuế: 0315643692
  173 Nguyễn Phúc Nguyên, Phường 10, Quận 3
  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN TÂY NAM được thành lập vào ngày 2019-04-23 bởi ông/bà Đoàn Trọng Hưng . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0315643692. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN TÂY NAM với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KỸ THUẬT NVDA
  Mã số thuế: 0315643212
  Tầng 1, Tòa nhà An phú Plaza, 117, 119 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3
  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KỸ THUẬT NVDA được thành lập vào ngày 2019-04-23 bởi ông/bà Lê Thị Thúy Vân . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Quận 3 , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0315643212. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KỸ THUẬT NVDA với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn đồ dùng cho gia đình
 • BAN NỘI CHÍNH THÀNH ỦY
  Mã số thuế: 0315643043
  187 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3
  BAN NỘI CHÍNH THÀNH ỦY được thành lập vào ngày 2019-04-22 bởi ông/bà Trần Thế Lưu . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0315643043. BAN NỘI CHÍNH THÀNH ỦY với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ 167 NGUYỄN PHÚC NGUYÊN
  Mã số thuế: 0315644110
  167 Nguyễn Phúc Nguyên, Phường 10, Quận 3
  BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ 167 NGUYỄN PHÚC NGUYÊN được thành lập vào ngày 2019-04-22 bởi ông/bà Lê Văn Khôi . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Quận 3 , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0315644110. BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ 167 NGUYỄN PHÚC NGUYÊN với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY CỔ PHẦN WESTERN SAI GON
  Mã số thuế: 0315642071
  110, 112 Trần Quốc Toản, Phường 07, Quận 3
  CÔNG TY CỔ PHẦN WESTERN SAI GON được thành lập vào ngày 2019-04-22 bởi ông/bà Trần Tựu . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0315642071. CÔNG TY CỔ PHẦN WESTERN SAI GON với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
1.86465 sec| 2303.539 kb