Doanh nghiệp tại Quận 3, Hồ Chí Minh

Quận 3
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒ TRUNG NGHĨA
  Mã số thuế: 0315652418
  616 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3
  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒ TRUNG NGHĨA được thành lập vào ngày 2019-04-26 bởi ông/bà Phạm Quốc Trung . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Quận 3 , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0315652418. CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒ TRUNG NGHĨA với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • CÔNG TY TNHH SNAPSHOT
  Mã số thuế: 0315651936
  123 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3
  CÔNG TY TNHH SNAPSHOT được thành lập vào ngày 2019-04-26 bởi ông/bà Nguyễn Trọng Hữu . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Quận 3 , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0315651936. CÔNG TY TNHH SNAPSHOT với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Xuất bản phần mềm khác
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TTP
  Mã số thuế: 0315642843
  Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phuờng 05, Quận 3
  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TTP được thành lập vào ngày 2019-04-26 bởi ông/bà Vũ Hoàng Hải Phú . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Quận 3 , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0315642843. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TTP với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Xây dựng nhà để ở
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN NAM LINH
  Mã số thuế: 0315649493
  Tầng 1 Tòa nhà An Phú Plaza, 117, 119 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3
  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN NAM LINH được thành lập vào ngày 2019-04-26 bởi ông/bà Đặng Thị Mỹ Viện . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Quận 3 , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0315649493. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN NAM LINH với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu trừ gỗ, tre, nứa và động vật sống
 • CÔNG TY TNHH SEATUP
  Mã số thuế: 0315645883
  148/23 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3
  CÔNG TY TNHH SEATUP được thành lập vào ngày 2019-04-25 bởi ông/bà Nguyễn Vương Thành Tâm . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0315645883. CÔNG TY TNHH SEATUP với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG & KỸ THUẬT ONE PRO
  Mã số thuế: 0315649863
  Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phuờng 05, Quận 3
  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG & KỸ THUẬT ONE PRO được thành lập vào ngày 2019-04-25 bởi ông/bà Nguyễn Quốc Việt . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Quận 3 , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0315649863. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG & KỸ THUẬT ONE PRO với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Xây dựng nhà để ở
 • CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG 666
  Mã số thuế: 0315649687
  658/21 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3
  CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG 666 được thành lập vào ngày 2019-04-25 bởi ông/bà Võ Hoàng Sáu . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Quận 3 , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0315649687. CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG 666 với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Xây dựng nhà để ở
 • CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ BẰNG HỮU
  Mã số thuế: 0315648612
  306 Nguyễn Thị Minh Khai, Phuờng 05, Quận 3
  CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ BẰNG HỮU được thành lập vào ngày 2019-04-25 bởi ông/bà Nguyễn Thị Hoàng Yến . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Quận 3 , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0315648612. CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ BẰNG HỮU với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Dịch vụ phục vụ đồ uống
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY LẮP PHƯỚC TIẾN
  Mã số thuế: 0315648972
  205/54A Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3
  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY LẮP PHƯỚC TIẾN được thành lập vào ngày 2019-04-25 bởi ông/bà Trần Thị Tuyền . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Quận 3 , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0315648972. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY LẮP PHƯỚC TIẾN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Sửa chữa máy móc, thiết bị
 • CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GKC
  Mã số thuế: 0315646936
  Tâng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117, 119 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3
  CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GKC được thành lập vào ngày 2019-04-25 bởi ông/bà Phạm Minh Trí . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Quận 3 , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0315646936. CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GKC với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Lập trình máy vi tính
 • CÔNG TY TNHH THT-GREEN
  Mã số thuế: 0315645837
  193/42 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 07, Quận 3
  CÔNG TY TNHH THT-GREEN được thành lập vào ngày 2019-04-25 bởi ông/bà Phan Thị Hoài Thương . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Quận 3 , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0315645837. CÔNG TY TNHH THT-GREEN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG THÁI DƯƠNG
  Mã số thuế: 0315642314
  350/3 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3
  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG THÁI DƯƠNG được thành lập vào ngày 2019-04-23 bởi ông/bà Phan Văn Vị . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Quận 3 , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0315642314. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG THÁI DƯƠNG với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Cung ứng và quản lý nguồn lao động
 • CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG TRƯƠNG GIA
  Mã số thuế: 0315641624
  Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phuờng 05, Quận 3
  CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG TRƯƠNG GIA được thành lập vào ngày 2019-04-23 bởi ông/bà Trương Anh Tuấn . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Quận 3 , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0315641624. CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG TRƯƠNG GIA với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Xây dựng nhà để ở
 • CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ SAN HÔ ĐỎ
  Mã số thuế: 0315643205
  800Bis Nguyễn Đình Chiểu, Phường 01, Quận 3
  CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ SAN HÔ ĐỎ được thành lập vào ngày 2019-04-23 bởi ông/bà Nguyễn Thanh Hà . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Quận 3 , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0315643205. CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ SAN HÔ ĐỎ với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DUNG VŨ
  Mã số thuế: 0315640677
  Tầng 7, 116, 118 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 3
  CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DUNG VŨ được thành lập vào ngày 2019-04-23 bởi ông/bà Nguyễn Thị Hà . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Quận 3 , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0315640677. CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DUNG VŨ với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Xây dựng nhà để ở
 • CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN TÂY NAM
  Mã số thuế: 0315643692
  173 Nguyễn Phúc Nguyên, Phường 10, Quận 3
  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN TÂY NAM được thành lập vào ngày 2019-04-23 bởi ông/bà Đoàn Trọng Hưng . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0315643692. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN TÂY NAM với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KỸ THUẬT NVDA
  Mã số thuế: 0315643212
  Tầng 1, Tòa nhà An phú Plaza, 117, 119 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3
  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KỸ THUẬT NVDA được thành lập vào ngày 2019-04-23 bởi ông/bà Lê Thị Thúy Vân . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Quận 3 , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0315643212. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KỸ THUẬT NVDA với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn đồ dùng cho gia đình
 • BAN NỘI CHÍNH THÀNH ỦY
  Mã số thuế: 0315643043
  187 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3
  BAN NỘI CHÍNH THÀNH ỦY được thành lập vào ngày 2019-04-22 bởi ông/bà Trần Thế Lưu . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0315643043. BAN NỘI CHÍNH THÀNH ỦY với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ 167 NGUYỄN PHÚC NGUYÊN
  Mã số thuế: 0315644110
  167 Nguyễn Phúc Nguyên, Phường 10, Quận 3
  BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ 167 NGUYỄN PHÚC NGUYÊN được thành lập vào ngày 2019-04-22 bởi ông/bà Lê Văn Khôi . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Quận 3 , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0315644110. BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ 167 NGUYỄN PHÚC NGUYÊN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY CỔ PHẦN WESTERN SAI GON
  Mã số thuế: 0315642071
  110, 112 Trần Quốc Toản, Phường 07, Quận 3
  CÔNG TY CỔ PHẦN WESTERN SAI GON được thành lập vào ngày 2019-04-22 bởi ông/bà Trần Tựu . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0315642071. CÔNG TY CỔ PHẦN WESTERN SAI GON với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...

Phó tổng giám đốc Tân Hiệp Phát, Trần Uyên Phương kể việc đầu tiên làm là...

Nhà máy sữa Driftwood của Vinamilk vừa ủng hộ 23.000 lít sữa hỗ trợ người dân Los Angeles gặp khó khăn do...

75 doanh nghiệp trả Ngân hàng Nhà nước giấy chứng nhận sản xuất vàng trang sức, trong đó 6 trường hợp thực...

3.20900 sec| 2303.594 kb