Doanh nghiệp tại Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Huyện Yên Mỹ
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TÂN QUANG PHÁT
  Mã số thuế: 0901055300
  Thôn Liêu Thượng, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ
  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TÂN QUANG PHÁT được thành lập vào ngày 2019-04-26 bởi ông/bà Nguyễn Văn Luyến . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Yên Mỹ , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901055300. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TÂN QUANG PHÁT với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐÌNH LONG PHÁT
  Mã số thuế: 0901055332
  Thôn Kênh Cầu, Xã Đồng Than, Huyện Yên Mỹ
  CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐÌNH LONG PHÁT được thành lập vào ngày 2019-04-26 bởi ông/bà Vũ Văn Ngọc . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Yên Mỹ , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901055332. CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐÌNH LONG PHÁT với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Xây dựng nhà để ở
 • CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG PHÚC
  Mã số thuế: 0901055075
  Thôn Lực Điền, Xã Minh Châu, Huyện Yên Mỹ
  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG PHÚC được thành lập vào ngày 2019-04-23 bởi ông/bà Nguyễn Văn Lực . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Cục Thuế Tỉnh Hưng Yên , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901055075. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG PHÚC với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MARIO
  Mã số thuế: 0901054635
  Thôn Từ Hồ, Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ
  CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MARIO được thành lập vào ngày 2019-04-11 bởi ông/bà Hắc Ngọc Hoàng . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Cục Thuế Tỉnh Hưng Yên , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901054635. CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MARIO với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH TÂM THIỆN PHÁT SURFACE TREATMENT HƯNG YÊN
  Mã số thuế: 0901054593
  Thôn Tráng Vũ, Xã Đồng Than, Huyện Yên Mỹ
  CÔNG TY TNHH TÂM THIỆN PHÁT SURFACE TREATMENT HƯNG YÊN được thành lập vào ngày 2019-04-10 bởi ông/bà Lê Văn Doanh . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Yên Mỹ , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901054593. CÔNG TY TNHH TÂM THIỆN PHÁT SURFACE TREATMENT HƯNG YÊN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
 • CÔNG TY TNHH KHAI THÁC ĐỊA CHẤT VINAMINH 89
  Mã số thuế: 0901054473
  Thôn Từ Hồ, Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ
  CÔNG TY TNHH KHAI THÁC ĐỊA CHẤT VINAMINH 89 được thành lập vào ngày 2019-04-08 bởi ông/bà Nguyễn Văn Minh . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Yên Mỹ , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901054473. CÔNG TY TNHH KHAI THÁC ĐỊA CHẤT VINAMINH 89 với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH ĐÁ TỰ NHIÊN HOÀNG GIA
  Mã số thuế: 0901054314
  Số nhà 117 Lực Điền, Xã Minh Châu, Huyện Yên Mỹ
  CÔNG TY TNHH ĐÁ TỰ NHIÊN HOÀNG GIA được thành lập vào ngày 2019-04-08 bởi ông/bà Phạm Minh Tân . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Yên Mỹ , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901054314. CÔNG TY TNHH ĐÁ TỰ NHIÊN HOÀNG GIA với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • CÔNG TY TNHH THÁI BÌNH YÊN MỸ
  Mã số thuế: 0901054191
  Số nhà 24, Thị trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ
  CÔNG TY TNHH THÁI BÌNH YÊN MỸ được thành lập vào ngày 2019-04-05 bởi ông/bà Nguyễn Thị Bình . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Yên Mỹ , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901054191. CÔNG TY TNHH THÁI BÌNH YÊN MỸ với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH TM - DV ĐỨC DŨNG
  Mã số thuế: 0901053945
  Thôn Hảo, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ
  CÔNG TY TNHH TM - DV ĐỨC DŨNG được thành lập vào ngày 2019-04-01 bởi ông/bà Mai Đình Nết . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Yên Mỹ , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901053945. CÔNG TY TNHH TM - DV ĐỨC DŨNG với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP SUNSTEEL
  Mã số thuế: 0901053663
  Đường D1 Khu Công nghiệp Yên Mỹ II, Thị trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ
  CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP SUNSTEEL được thành lập vào ngày 2019-04-01 bởi ông/bà Phạm Văn Giang . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Cục Thuế Tỉnh Hưng Yên , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901053663. CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP SUNSTEEL với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Sản xuất sắt, thép, gang khác
 • CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ MINH KHƯƠNG
  Mã số thuế: 0901053617
  Thôn Liêu Thượng, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ
  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ MINH KHƯƠNG được thành lập vào ngày 2019-03-29 bởi ông/bà Nguyễn Huy Khương . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Yên Mỹ , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901053617. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ MINH KHƯƠNG với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
 • CÔNG TY TNHH HANA HƯNG YÊN
  Mã số thuế: 0901053776
  ĐT 308, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ
  CÔNG TY TNHH HANA HƯNG YÊN được thành lập vào ngày 2019-03-28 bởi ông/bà Phạm Thị Hoài . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Yên Mỹ , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901053776. CÔNG TY TNHH HANA HƯNG YÊN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA HƯNG PHÁT
  Mã số thuế: 0901053423
  Đường D3, Khu Công Nghiệp Phố Nối A, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ
  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA HƯNG PHÁT được thành lập vào ngày 2019-03-25 bởi ông/bà .... Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Yên Mỹ , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901053423. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA HƯNG PHÁT với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP D&T VIỆT NAM
  Mã số thuế: 0901053303
  Thôn Tráng Vũ, Xã Đồng Than, Huyện Yên Mỹ
  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP D&T VIỆT NAM được thành lập vào ngày 2019-03-21 bởi ông/bà Đặng Thị Thơm . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Yên Mỹ , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901053303. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP D&T VIỆT NAM với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NTT
  Mã số thuế: 0901053286
  Thôn Tử Dương, Xã Lý Thường Kiệt, Huyện Yên Mỹ
  CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NTT được thành lập vào ngày 2019-03-21 bởi ông/bà Nguyễn Trung Thủy . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Yên Mỹ , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901053286. CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NTT với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Bán buôn đồ dùng cho gia đình
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP TOÀN LỘC HƯNG YÊN
  Mã số thuế: 0901053215
  Thôn Đạo Khê, Xã Trung Hưng, Huyện Yên Mỹ
  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP TOÀN LỘC HƯNG YÊN được thành lập vào ngày 2019-03-20 bởi ông/bà Nguyễn Thị Thảo . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Yên Mỹ , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901053215. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP TOÀN LỘC HƯNG YÊN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Đại lý, môi giới, đấu giá
 • CÔNG TY TNHH 168 AN PHÁT
  Mã số thuế: 0901053085
  Thôn Lực Điền, Xã Minh Châu, Huyện Yên Mỹ
  CÔNG TY TNHH 168 AN PHÁT được thành lập vào ngày 2019-03-19 bởi ông/bà Vũ Thị Xiêm . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Yên Mỹ , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901053085. CÔNG TY TNHH 168 AN PHÁT với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Thu gom rác thải không độc hại
 • CÔNG TY TNHH TM & DV MINH HIẾU HƯNG YÊN
  Mã số thuế: 0901052998
  Thôn Mỹ Xá, Xã Việt Cường, Huyện Yên Mỹ
  CÔNG TY TNHH TM & DV MINH HIẾU HƯNG YÊN được thành lập vào ngày 2019-03-14 bởi ông/bà Hoàng Văn Thắng . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Yên Mỹ , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901052998. CÔNG TY TNHH TM & DV MINH HIẾU HƯNG YÊN với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Sửa chữa thiết bị điện
 • CÔNG TY TNHH KHÁNH HOA THÀNH
  Mã số thuế: 0901052934
  Thôn Liêu Thượng, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ
  CÔNG TY TNHH KHÁNH HOA THÀNH được thành lập vào ngày 2019-03-14 bởi ông/bà Đoàn Thị Hằng Nga . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Yên Mỹ , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901052934. CÔNG TY TNHH KHÁNH HOA THÀNH với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là ...
 • CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT QUÀ TẶNG VIỆT TÙNG LÂM
  Mã số thuế: 0901052941
  Thôn Trai Trang, Thị trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ
  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT QUÀ TẶNG VIỆT TÙNG LÂM được thành lập vào ngày 2019-03-14 bởi ông/bà Ngô Thị Huyền . Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi Chi cục Thuế Huyện Yên Mỹ , mã số thuế của doanh nghiệp ( gọi tắt là Mã số doanh nghiệp ) là 0901052941. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT QUÀ TẶNG VIỆT TÙNG LÂM với kinh nghiệm 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là Sản xuất khác chưa được phân vào đâu khác

Phó tổng giám đốc Tân Hiệp Phát, Trần Uyên Phương kể việc đầu tiên làm là...

Nhà máy sữa Driftwood của Vinamilk vừa ủng hộ 23.000 lít sữa hỗ trợ người dân Los Angeles gặp khó khăn do...

75 doanh nghiệp trả Ngân hàng Nhà nước giấy chứng nhận sản xuất vàng trang sức, trong đó 6 trường hợp thực...

0.17068 sec| 2279.641 kb